ความจริงเรื่องการทดลอง

ทดสอบทดลองบ

ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์  เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย (1เปโตร 4:12-13)

มีคนกล่าวว่าคริสเตียนเป็นเหมือนถุงชา คุณไม่รู้หรอกว่ามีอะไรในถุงจนกว่าจะใส่ลงไปในน้ำร้อน หรือคุณอาจกำลังแช่อยู่ในน้ำร้อนตอนนี้ก็เป็นได้ บางทีคุณอาจกำลังเผชิญในสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบด้วยไฟ ข่าวดีคือคุณไม่ใช่เป็นคนแรกที่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนสุดท้าย คุณไม่ใช่เป็นคนเดียวที่เจอกับบททดสอบ

ยังมีเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก เผชิญการทดสอบหรือการทดลองเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณไปถูกทางแล้วในฐานะคริสเตียน ถ้าคุณพูดว่า “รู้มั้ยอาจารย์เกร็ก ในฐานะคริสเตียน ผมจำไม่ได้ว่าถูกทดลองไปครั้งสุดท้ายเมื่อไร” คำถามผมคือ “คุณผิดปกติไปหรือเปล่า?” มารจ้องจะเล่นงานคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

คุณไม่ต้องช็อคหรือประหลาดใจ ถ้าจะถูกทดสอบหรือทดลอง ใน 1เปโตร  4:12–13 กล่าวว่า “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์  เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย”  

ความยากลำบาก ถูกล่อลวง โศกนาฏกรรม และการสูญเสียผู้เป็นที่รัก วันหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตคุณ การทดสอบทดลองจะเข้ามาด้วย จนเตรียมตัวรับมือไว้แต่เนิ่นๆ อย่าพูดว่า “มันจะไม่เกิดขึ้นกับฉัน”

ขอประกาศว่า – มันจะเกิดขึ้นกับคุณ  ชีวิตเต็มด้วยความเจ็บปวด บางคนอาจมากกว่าคนอื่น แต่ทุกชีวิตต้องเผชิญ เราควรเก็บความจริงนี้ไว้ในใจ และพร้อมรับมือเมื่อการทดสอบทดลองเข้ามาในชีวิต

ดังนั้นไม่ต้องช็อคหรือประหลาดใจถ้าคุณจะถูกทดสอบหรือทดลอง

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ wongchau.wordpress.com)