การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

กฎแห่งการหว่าน

“การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่คุณยอมเสียสละความสุขของคุณเอง เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น”

(The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else.)

พระเยซูคริสต์ทรงสรุปแก่นของศาสนาในโลกนี้ ให้เหลือเพียงแค่คำเดียวคือ  “รัก”

ศาสนามักมีบัญญัติกฎเกณฑ์หรือศีลมากมายที่ต้องถือรักษา แต่หากว่าปราศจาก “ความรัก” ศาสนานั้นก็จะไร้ค่าไปในทันที แท้จริง คนเราไม่ได้ต้องการรู้อะไรมากมาย พวกเราต้องการแค่ได้สัมผัสและแบ่งปัน “ความรัก” ให้แก่กัน แค่นี้ก็พอแล้ว! แต่ว่า ใน “ความรัก” นั้นต้องมีการ “เสียสละ”

นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ความรักกลายเป็นสิ่งหายาก และขาดแคลนที่สุดในสังคม เพราะว่า ตามนิสัยบาปของมนุษย์ เราแต่ละคนหวังที่จะ “ได้” มากกว่าที่จะ “ให้” แต่การเอาแต่จะ “ได้มา” นั้น มักจะทำให้ “สิ่งที่ได้มา” สูญเสียไป ส่วนการ  “ให้ไป” กลับกลายเป็นการได้มาอย่างถาวร!

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า การให้ของคุณ แท้จริงคือ การลงทุนที่ส่งผลยิ่งใหญ่อย่างที่คุณคาดไม่ถึง!

ไม่มีการให้ก็ไม่มีการลงทุน! ยิ่งคุณให้หรือเสียสละเพื่อคนที่คุณรักหรือคนอื่นมากเท่าไร ก็เท่ากับคุณได้ลงทุนที่ยิ่งใหญ่ลงไปในชีวิตของคนเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้น

และก็เป็นดุจเดียวกับ กฎแห่งการหว่านเมล็ดพืช  ยิ่งคุณหว่านมากขึ้นเท่าไร คุณก็ยิ่งเก็บเกี่ยวผลมากขึ้นเท่านั้น  แท้จริงแล้วคุณจะเก็บเกี่ยว(ผล) มากกว่า(เมล็ด) ที่คุณหว่าน!

กฎแห่งการหว่านความสุขแก่ผู้อื่นก็เช่นกัน  ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณยอมหว่านหรือเสียสละเพื่อผู้อื่น คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของผู้ที่ได้รับ ซึ่งจะก่อเกิดผลตามมาให้แก่คุณมากกว่าที่คุณหว่านออกไป!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบรรดาผู้ที่ได้รับเมล็ดแห่งความสุขนั้น คือ คนที่รักคุณ หรือที่คุณรัก เช่น สามีภรรยา บิดามารดา หรือ ลูก ๆ (รวมทั้งลูกน้องของคุณ)

เพียงแค่มีคำเตือนปิดท้ายไว้นิดหน่อยว่า …

อย่าให้ใครทำให้คุณต้องเสียสละ 4 สิ่งนี้ เพื่อพวกเขา นั่นคือ

  1. พระเจ้าของคุณ
  2. ครอบครัวของคุณ
  3. ศักดิ์ศรี(ที่พึงมี) ของคุณ และ
  4. มโนธรรม/จิตสำนึกของคุณ

แล้วคุณจะพบว่า การให้หรือการเสียสละของคุณคือ  ของขวัญที่ล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้มอบให้ตัวของคุณเองและคนอื่น ๆ !

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ goldagriculture.com)