ถิ่นทุรกันดารที่เกิดผล

เกิดผลในถิ่นทุกรกันดาร

เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ได้​ทรง​อวย‍พร​เจ้า​ใน​งาน​ทุก‍อย่าง​ที่​มือ​ของ​เจ้า​ทำ พระ‍องค์​ทรง​ทราบ​ทาง​ที่​เจ้า​เดิน​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ใหญ่​นี้ พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ได้​อยู่​กับ​เจ้า​มา​สี่‍สิบ​ปี​แล้ว เจ้า​ไม่​ขาด​สิ่ง‍ใด​เลย (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:7 THSV11)

ช่วงเวลาในถิ่นทุรกันดารเป็นช่วงเวลาที่เกิดผล ถึงจะดูว่าแห้งแล้ง ผลและพืชพันธ์ไม้ที่เขียวชอุ่มจะงอกงาม และเกิดผลได้ในชีวิต ขณะที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

“เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ได้​ทรง​อวย‍พร​เจ้า​ใน​งาน​ทุก‍อย่าง​ที่​มือ​ของ​เจ้า​ทำ พระ‍องค์​ทรง​ทราบ​ทาง​ที่​เจ้า​เดิน​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ใหญ่​นี้ พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ได้​อยู่​กับ​เจ้า​มา​สี่‍สิบ​ปี​แล้ว เจ้า​ไม่​ขาด​สิ่ง‍ใด​เลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:7 THSV11)

จากพระวจนะด้านบน พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์คือผู้ใดจากสิ่งที่พระองค์กระทำ เราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตประชากรของพระองค์ และรู้ดีว่านี่คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทำงานในชีวิตเราได้

โมเสสกล่าวเตือนประชากรของพระเจ้าให้ตระหนักว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือพวกเขาทุกย่างก้าวตลอดการเดินทางสี่สิบปีในถิ่นทุรกันดาร

คุณกำลังเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือ?

บางครั้งหนทางชีวิตจะนำเราทุกคนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร บางครั้งพื้นดินก็โหดร้ายและแสงอาทิตย์ก็เผาผลาญ รู้สึกได้ถึงความแตกระแหง และต้องการหลุดพ้นโดยไว แต่ไม่เห็นหนทาง เช่นเดียวกับชาวอิสราเอล เราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าชัดเจนเมื่อผ่านพ้นมา และมองย้อนกลับไป

เมื่อเดินอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้ง พระหัตถ์ของพระเจ้าเหมือนหายไป มืดบอดเห็นแต่สถานการณ์รอบด้าน เมื่อพ้นออกมา และมองย้อนกลับไป จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูอยู่ทุกย่างก้าว การเดินทางนั้นยากลำบากและยาวนานจนคิดว่าทนต่อไปไม่ไหว แต่แล้วเราก็ได้มายืนอยู่ที่นี่ ผ่านพ้นถิ่นทุรกันดาร เมื่อถึงจุดที่เราคิดว่าไปต่อไปไม่ไหวแล้ว พระเมตตาของพระเจ้าจะหลั่งลงมาอย่างที่เราเห็นได้ ถ้อยคำที่ปลอบโยน การจัดเตรียมที่ไม่คาดฝัน หรือ “โอกาส” การเผชิญหน้า เราจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย

ถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่แห้งแล้งมีบางสิ่งสอนเรา เราเรียนรู้ในพื้นที่นี้มากกว่าเรียนจากที่อื่น เราเห็นการจัดเตรียมอย่างใส่ใจจากพระบิดาในอีกมิติ ความรักมั่นคงของพระองค์โดดเด่นออกมาจากพื้นหลังที่มีแต่ความแห้งแล้งแตกระแหง

ในถิ่นทุรกันดาร เรามาถึงที่สุดของความเป็นตัวเรา ได้เรียนรู้หนทางที่ลึกซึ้งเมื่อยึดพระเจ้าไว้มั่นและรอคอย เมื่อพ้นออกมา บทเรียนนี้จะยังคงอยู่ เก็บไว้เพื่อวันข้างหน้า เราจะจดจำพระเจ้าผู้ทรงนำเราผ่านถิ่นทุรกันดาร และรู้ว่ายังไงพระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา

พระเจ้าจะทรงชำระเราในช่วงเวลาที่แห้งแล้งนั้น และสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ให้เกิดผลมากมาย  

 

โดย : Jennifer Kennedy Dean

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

(Cr.ภาพ Theworldsmithdiaries.com)