เมื่อนิคกี้แอบมาในเวลาวิกาล

นิโคเดมัสยามค่ำคืน

ฤทธิ์‍เดช ​ของ​พระ‍เจ้า​ได้​ให้​ทุก‍สิ่ง​แก่​เรา ที่​จำ‍เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ‌เนิน​ตาม​ทาง​พระ‍เจ้า โดย​การ​รู้‍จัก​พระ‍องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ด้วย​พระ‍สิริ​และ​คุณ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์​เอง (2เปโตร 1:3)

การวิ่งแข่งในชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง? คุณเริ่มต้นดีแล้วสะดุดหัวคำมำหรือเปล่า?

หรือบางทีคุณเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนัก เลยรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าคู่ควร

เป็นได้ครับ

นิโคเดมัสเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ เราต่างรู้ดีว่าเขา “มาหาพระเยซูในเวลากลางคืน” (ยอห์น 3) เขาเป็นบุคคลของประชาชน เป็นผู้มีชื่อเสียง และกลัวว่าคนจะเห็นและจำได้ พระเยซูตรัสถามเขาว่า “ท่าน​เป็น​ถึง​อา‌จารย์​ของ​คน​อิสรา‌เอล ท่าน​ไม่​เข้า‍ใจ​สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เลย​หรือ​?” (ข้อ 10)

ครับเขามาในยามวิกาล ในเวลากลางคืน แต่อย่างน้อยก็มา ในตอนจบ นิโคเดมัสได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ติดตามพระเยซูที่กล้าหาญ

จำไว้ว่าทุกสิ่งต้องมีจุดเริ่มต้น บางคนมี “จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่” ใครๆก็มองเห็น แต่แล้วถูกพระเยซูปฏิเสธในเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น ยูดาส อิสคาริโอท ที่เคยเป็นอัครสาวก ขณะที่นิโคเดมัสที่คิดว่าตนเองมืดบอดฝ่าวิญญาณ ยังแอบมาหาพระเยซูในยามค่ำคืน

และเมื่อพระราชกิจของพระเยซูใกล้จบลง ยูดาสทรยศพระองค์ และออกไปแขวนคอตาย แต่นิโคเดมัสคนเดิมกลับกล้าก้าวออกมาเมื่อสาวกคนอื่นๆทิ้งพระองค์ไป โยเซฟแห่งอริมาเธียนำพระศพของพระเยซูลงมาจากกางเขนไปฝังไว้ในอุโมงค์ และ  “นิ‌โค‌เด‌มัส​คน​ที่​ตอน‍แรก​เคย​ไป​หา​พระ‍องค์​ใน​เวลา​กลาง‍คืน​นั้นก็​มา เขา​นำ​เครื่อง‍หอม​ผสม​คือ​มด‌ยอบ​กับ​กฤษ‌ณา​หนัก​ประ‌มาณ​สาม‍สิบ​กิโล‍กรัม​มา​ด้วย” (ยอห์น 19:39) นี่คือนิโคเดมัส ผู้นำศาสนาที่โด่งดัง ได้มาเข้าพวกกับพระเยซู

คุณอาจมีจุดเริ่มต้นที่ปวกเปียก แต่จบลงอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งก็ดีกว่าเริ่มต้นอย่างดีและจบไม่ลง (อาจเพราะยอมแพ้และหันหลังกลับ) บางทีคุณอาจล้มลงในการเดินกับพระเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้น ถึงเวลากลับเข้าสนามแข่งแล้วครับ!

ทุกอย่างจะจบลงมาที่ – ถ้าอยากเดินหน้าในฐานะคริสเตียน คุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจ พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพียงพอในการก้าวหน้าและเติบโตฝ่ายวิญญาณให้แล้ว

“ฤทธิ์‍เดช ​ของ​พระ‍เจ้า​ได้​ให้​ทุก‍สิ่ง​แก่​เรา ที่​จำ‍เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ‌เนิน​ตาม​ทาง​พระ‍เจ้า โดย​การ​รู้‍จัก​พระ‍องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ด้วย​พระ‍สิริ​และ​คุณ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์​เอง” (2เปโตร 1:3)

นิโคเดมัสจบลงที่กลายเป็นหนึ่งในสาวกที่ติดตามพระเยซูไปอย่างกล้าหาญ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ stphilipsoconnor.org.au)