คำพูดที่เมตตา

ภาษาดอกไม้

“คำพูดที่เมตตา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาก แต่ว่า คำพูดเหล่านั้นส่งผลกระทบอย่างมหาศาล”

(Kind words do not cost much.  Yet they accomplish much.)   -Blaise Pascal-

 

คำพูดมีพลัง ทั้งพลังสร้างสรรค์ และพลังทำลายล้าง!

จงระวังคำพูดของคุณ!

เพราะว่า คุณสามารถฆ่าคนให้ตายได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ โดยไม่ต้องใช้ระเบิดพลีชีพ  ลูกปืน หรือ อาวุธใด ๆ

คำพูดของคุณสามารถทำให้คนที่กำลังหัวเราะอย่างมีความสุข ต้องหุบปากลงและระทมทุกข์ไปตลอด

คำพูดของคุณสามารถทำให้คนที่กำลังท้อแท้ใกล้จะตาย มีกำลังใจ กลับมีชีวิตชีวา ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตได้อีกครั้งอย่างอัศจรรย์ จึงขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้คำพูดของคุณออกไปอย่างไร ?

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระดำรัสหรือพระวจนะของพระองค์ คือถ้อยคำที่ให้ชีวิตแก่เราเสมอ

แท้จริง พระเยซูคริสต์ทรงมีพระนาม “พระวาทะ” (The WORD) หรือเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่สำแดงพระเจ้าแบบที่มนุษย์สามารถเห็น ได้ยิน และจับต้องได้ ในยามที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกรับสภาพอย่างมนุษย์ และยอมถูกตรึงไถ่บาปเราบนไม้กางเขน  และถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ เป็นถ้อยคำที่ให้ชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่รับฟังและรับไว้ด้วยความเชื่อถือศรัทธาอย่างจริงใจ!

วันนี้…ขอให้เรามีคำพูดหรือถ้อยคำที่เสริมสร้างหรือให้ชีวิตอย่างพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง

ขอให้ปากของเราให้กำลังใจ และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อผู้รับฟัง ด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา!

เพราะคำพูดเช่นนี้ ไม่เพียงแค่ช่วยยกระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณของผู้รับฟังเท่านั้น แต่ยังจะคงอยู่ในใจของพวกเขาไปอีกนานแสนนาน

ดังที่ Joseph B. Wirthlin กล่าวว่า

“ถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ไม่เพียงแต่ช่วยยกจิตชูใจของเราในชั่วขณะที่กล่าวออกมา  แต่ถ้อยคำเหล่านั้นยังดำรงอยู่กับเราต่อไปนานอีกหลาย ๆ ปี!”

(Kind words not only lift our spirits in the moment they are given but they can linger with us over the years.)

ดังนั้น วันนี้ ให้เราละทิ้งคำพูดที่บั่นทอนจิตใจเสีย แล้วหันมาพูดแต่ถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตาให้แก่กันและกัน

จะดีไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer