ก็แค่เชื่อฟัง

ก็แค่เชื่อฟัง

ก็แค่เชื่อฟัง

“เพราะ​ความ​คิด​ของ​เรา​ไม่​ใช่​ความ​คิด​ของ​เจ้า และ​ทาง​ของ​พวก‍เจ้า​ก็​ไม่​ใช่​ทาง​ของ​เรา” พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​แหละ (อิสยาห์ 55:8)

พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือคู่มืออธิบาย แรกสุดและสำคัญที่สุดเป็นหนังสือที่มีไว้ให้เชื่อ เชื่อฟัง และทำตาม ไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม

เมื่อพระเจ้าตรัส คุณก็แค่เชื่อฟัง

อย่าพยายามหาเหตุผลของมนุษย์มาอ้างเพื่อจะไม่เชื่อฟัง หลายครั้งเราชอบบอกพระเจ้าว่า พระองค์ควรทำแบบนั้น แบบนี้ ทำให้ผมนึกถึงภาพพวกสาวกในยุคแรกๆ เมื่อเซาโลสร้างความเดือดร้อนให้กับคริสตจักร ลากคริสเตียนไปเข้าคุก และบางคนก็ถูกฆ่าตาย นึกถึงภาพหลายคนอธิษฐานกับพระเจ้า “โอ้ พระเจ้าครับ ขอทรงทำบางสิ่ง ขอทรงจัดการกับเซาโลด้วย กำจัดเขาเลยครับพระเจ้า”

ดีใจหรือไม่ ที่พระเจ้าไม่ได้ทำตามนั้น?

รู้สึกประหลาดใจกับการทำงานของพระเจ้าหรือ?  รู้หรือยัง ทางของเรา และทางของพระเจ้านั้นต่างกันมากมาย และเวลาเช่นนี้เป็นเวลาที่เราต้องทูลกับพระองค์ว่า

“ฉันจะเชื่อฟัง และวางใจในพระองค์”

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ www.answer.com)