ทำให้ทุกวันมีความหมาย

ขอทรงสอนให้นับวันเวลา

ทำให้ทุกวันมีความหมาย

ขอ​ทรง​สอน​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลาย​ให้​นับ​วัน​ของ​ตน เพื่อ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญญา  (สดุดี 90:12)

 ผมอ่านพบว่า มากกว่าปีละสองพันล้านเหรียญในอเมริกา ผู้คนใช้ไปเพื่อซื้อเครื่องสำอางชลอวัย มากเท่าไรที่เราใช้จ่ายไปเพื่อครีมหรือน้ำมันบำรุงเหล่านั้น แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งกาลเวลาที่เดินหน้าไป

เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวแค่ไหน  หนังสือสดุดี  90:10  กล่าวว่า “อายุ‍ขัย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลาย​คือ​เจ็ด‍สิบ หรือ​หาก​แข็ง‍แรง​ก็​ถึง​แปด​สิบ” บางคนได้แค่เจ็ดสิบ บางคนก็ถึงแปดสิบ ท่านศิษยาภิบาลชัค สมิธ อายุแปดสิบหกเมื่อจากไปอยู่กับพระเจ้า จอร์จ บีเวอร์ลี่ ชี ผู้นำนมัสการที่รับใช้มานานปีของบิลลี่ เกรแฮม อายุเกินกว่าร้อย

แต่เราไม่รู้ว่าเวลาของเราคือเมื่อไร เราจึงต้องรับมือกับความเป็นจริง พระคัมภีร์กล่าวว่า “ขอ​ทรง​สอน​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลาย​ให้​นับ​วัน​ของ​ตน เพื่อ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญญา  (สดุดี 90:12) เราไม่อาจหมุนเวลากลับคืนมาได้

ถ้าคุณยังอายุน้อย รับฟังไว้บ้างนะครับ เพราะไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไร คุณอาจจบชีวิตลงที่สี่สิบ หรือแม้แต่สามสิบ พระเจ้าทรงเรียกลูกชายผมกลับไปตอนอายุแค่สามสิบสาม บอกได้เลยผมไม่เคยคิดจะเป็นเช่นนี้ แต่เขาก็พร้อมที่จะไปเฝ้าพระเจ้า เราทุกคนจำเป็นต้องพร้อมไปเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับ

และแน่นอน พระคริสต์อาจกลับมาและรับเราขึ้นสวรรค์ เราจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม  สำหรับคริสเตียนนี่เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า วิน-วิน  เมื่อจากโลกนี้ไป เราจะได้ไปสวรรค์ ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะตายนะครับ  แต่หมายความว่าเราพร้อม เมื่อวันนั้นมาถึง เรารู้ว่าเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ระหว่างที่รอนี้เราควรทำทุกวันของเรา “ให้มีความหมาย”

เราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะมาถึงเมื่อไร เราจึงต้องพร้อมรับความเป็นจริง

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ creativemarket.com)