กุญแจสู่การมีชีวิตที่จะไม่เสียใจ

ดาวิด ไบรเนิร์ด

กุญแจสู่การมีชีวิตที่จะไม่เสียใจ

แต่​ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ถือ‍ว่า​ชีวิต​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​สิ่ง​มี‍ค่า​สำหรับ ตัว​เอง ขอ‍แต่‍เพียง​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ได้​ทำ​หน้า‍ที่​ของ​ข้าพ‌เจ้า​และ​ทำ​พันธ‌กิจ ​ที่​ได้​รับ​จาก​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ให้​สำเร็จ คือ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ที่​สำแดง​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เจ้า (กิจการ 20:24)

ผมชอบเรียนรู้เกี่ยวกับวีรบุรุษยิ่งใหญ่บางคนของคริสตจักร และทัศนคติที่พวกเขามีในท่ามกลางความทุกข์ยาก หนึ่งในธรรมิกชนผู้นั้นคือมิชชันนารีชื่อ ดาวิด ไบรเนิร์ด ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18  เป็นชีวิตที่เหนื่อยยากในท่ามกลางชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน และจบชีวิตลงเมื่ออายุได้เพียง 29 ปี ด้วยโรคปอด

ช่วงท้ายชีวิตที่แสนสั้นของท่าน โรคร้ายรุมกระหน่ำดาวิดอย่างมาก ไออกมาเป็นเลือด ไข้ขึ้นสูง และกำลังใกล้ตาย ท่านเขียนในบันทึกว่า  “ผมปรารถนาอยากเป็นเปลวไฟ ที่ลุกโชติช่วงในงานรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระคริสต์จนถึงลมหายใจสุดท้าย”

เป็นความปรารถนาที่ร้อนรน ตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และปรารถนามีไฟที่ลุกโชติช่วงด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแม้ความตายมาเคาะที่ประตู แต่เมื่อมองดูคริสตจักรในทุกวันนี้ ผมเห็นคริสเตียนหลายคนใจเย็น สบายๆ แทนที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและร้อนรน

พระเจ้าต้องการเราทุกคน พระองค์ไม่ได้ต้องการคริสเตียนในแบบใจเย็น สบายๆ แต่เป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังพระบัญชาอย่างร้อนรนจนวันสุดท้ายแห่งชีวิต พระคุณเป็นของประทานที่ได้มาฟรีๆ แต่การตอบสนองต่อพระคุณจะบอกทุกสิ่งที่คุณประเมินค่าของประทานที่ได้มานั้น

จงยอมจำนน มอบทั้งสิ้นให้แก่พระคริสต์จวบจนวันสุดท้ายของชีวิต เมื่อคุณทำ คุณจะไม่เสียใจเลยเมื่อเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ในแผ่นดินของพระองค์ – ตลอดไป

ชีวิตทั้งสิ้นควรมอบให้พระคริสต์ และคุณจะไม่มีวันเสียใจจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org)

(Cr.ภาพ azquotes.com)