น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา

แต่​กลับ​ทรง​ยก​องค์​ขึ้น​สู้​กับ​องค์‍เจ้า‍นาย​แห่ง​สวรรค์ และ​ทรง​ให้​นำ​ภาชนะ​แห่ง​พระ‍นิ‌เวศ​ของ​พระ‍องค์​มา​ต่อ‍พระ‍พักตร์​ ฝ่า‍พระ‍บาท แล้ว​ฝ่า‍พระ‍บาท พวก​เจ้า‍นาย​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท ทั้ง​มเหสี และ​นาง‍สนม​ของ​ฝ่า‍บาท​ก็​ดื่ม​เหล้า‍องุ่น​จาก​ภาชนะ​เหล่า‍นั้น และ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ทรง​สรร‌เสริญ​พระ​ที่​ทำ​ด้วย​เงิน ทอง‍คำ ทอง‍สัม‌ฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และ​หิน ซึ่ง​จะ​ดู​หรือ​ฟัง​หรือ​เข้า‍ใจ​ก็​ไม่‍ได้ แต่​ฝ่า‍พระ‍บาท​ไม่‍ได้​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍เจ้า ผู้​ซึ่ง​ลม‍ปราณ​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท​อยู่​ใน​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์ และ​ทาง​ทั้ง‍สิ้น​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ‍องค์ (ดาเนียล 5:23)

เวลาขึ้นยืนบนตาชั่ง ผมไม่ชอบตัวเลขที่เห็นเลย ผมจะหนักกว่าที่ต้องการเสมอ ที่จริง นึกไม่ออกว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่น้ำหนักเบากว่าที่คิดว่าตนเองเป็น

บนตาชั่งของเรา เราต้องการให้น้ำหนักเบากว่าที่เป็นจริงเสมอ แต่ตาชั่งของพระเจ้านั้นต่างไป บนตาชั่งของพระเจ้า เราอยากจะหนักมากกว่า เพราะบนตาชั่งของพระองค์เป็นน้ำหนักของชีวิต ความลุ่มลึก และสาระสำคัญของชีวิต

ดาเนียลบทที่  5 บันทึกเรื่องเบลชัสซาร์ ลูกของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ที่ออกนอกลู่นอกทาง ทำการหมิ่นประมาทและดูถูกพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองอยู่กับเพื่อนๆ จู่ๆก็มีนิ้วมือคนเขียนที่บนผนังราชวัง เป็นพระดำรัสส่งตรงมาจากพระเจ้า

เบลชัสซาร์เรียกผู้เผยพระวจนะดาเนียลมาแปลข้อความบนผนังนั้น และดาเนียลรายงานว่า  “ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​คำ‍แปล​ข้อ‍ความ​นั้น เม‌เน – พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​คำ‌นวณ​วาระ​แห่ง​ราช‌อาณา‌จักร​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ไว้​แล้ว และ​ทรง​นำ​ราช‌อาณา‌จักร​นั้น​มา​ถึง​ที่​สิ้น‍สุด  เท‌เคล – ฝ่า‍พระ‍บาท​ได้​ถูก​ชั่ง​ใน​ตรา‍ชู ทรง​เห็น​ว่า​ยัง​ขาด​อยู่  เป‌เรส – ราช‌อาณา‌จักร​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ถูก​แบ่ง​ออก​ให้​แก่​คน​มี‌เดีย​และ​คน​เปอร์‌เซีย” แล้ว​เบล‌ชัส‌ซาร์​ก็​ทรง​บัญชา​ให้​ดา‌เนียล​สวม​เสื้อ​สี‍ม่วง​ และ​สวม​สร้อย‍คอ​ทอง‍คำ และ​ทรง​ให้​ประ‌กาศ​เกี่ยว‍กับ​ท่าน​ว่า ท่าน​ได้​เป็น​อุปราช‍ตรี​ใน​ราช‌อาณา‌จักร  ใน​คืน​วัน‍นั้น​เอง เบล‌ชัส‌ซาร์​พระ‍ราชา​คน​เคล‌เดีย​ทรง​ถูก​สัง‌หาร  และ​ดา‌ริ‌อัส​ชาว​มี‌เดีย​ก็​ทรง​รับ​ราช‌อาณา‌จักร เมื่อ​มี​พระ‍ชน‌มายุ 62 พรร‌ษา” (ข้อ 26-28)

ดาเนียลกำลังบอกเบลชัสซาร์ว่า “คุณถูกวางไว้บนตาชั่งของพระเจ้าแล้วครับ แล้วตัวเลขน้ำหนักที่โชว์มันก็เบามาก ไม่มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญในชีวิตคุณเลย  และตอนนี้เวลาคุณก็หมดแล้วด้วย”

คืนนั้นเอง กองกำลังมีเดีย-เปอร์เซีย ก็รวมตัวกันภายใต้การนำของไซรัส ได้สังหารเบลชัสซาร์เสีย

พระเจ้าได้ทรงให้คำเตือนพวกเราในพระวจนะเช่นเดียวกับที่ทรงให้กับเบลชัสซาร์ พวกเราทุกคนจะมี “คืนสุดท้าย”  มี “อาหารมื้อสุดท้าย” และมี “ลมหายใจสุดท้าย” มี “ถ้อยคำสุดท้าย” ในชีวิตก่อนจะก้าวเข้าสู่นิรันดร์กาล

บนตาชั่งของพระเจ้า เราอยากจะหนักมากกว่า เพราะตาชั่งของพระองค์เป็นเรื่องของชีวิต เป็นความลุ่มลึก และเป็นสาระสำคัญที่มีในชีวิต

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ gettyimages.com)