รอให้อ่อนแอ

สิงจ้องตะครุบเหยื่อ

รอให้เราอ่อนแอ

จง​ควบ‍คุม‍ตัว‍เอง จง​ระวัง‍ระไว​ให้​ดี ศัตรู​ของ​พวก‍ท่าน​คือ​มาร ดุจ​สิงโต​คำ‌ราม​เดิน​วน‍เวียน​เที่ยว​เสาะ‍หา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด‍กิน​ได้ (1เปโตร 5:8)

เมื่อฮิตเล่อร์บุกประเทศต่างๆในยุโรปช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สอง เขาเลือกบุกในช่วงสุดสัปดาห์เสมอ เพราะรู้ว่ารัฐสภาปิดทำการ ทำให้ผู้นำลำบากที่จะตอบโต้และป้องกันได้ในทันที

เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในปี  1973  ในเทศกาลโยมคิปปูร์ ซึ่งเป็นวันศักดิสิทธิที่สุดวันหนึ่งของปีสำหรับชาวยิว โดยโซเวียตยูเนี่ยนหนุนหลัง อียิปต์และซีเรียจึงบุกเข้าโจมตีอิสราเอล แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณต่อชนชาติอิสราเอล ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับศัตรูได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังยึดพื้นที่ได้เพิ่มอีกด้วย

นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่มารทำในชีวิตคริสเตียน รอให้เราอ่อนแอ รอให้เราเผลอปล่อยมือจากการป้องกัน เมื่อเราคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้น มันจะเข้ามาฟาดเราด้วยอาวุธทุกอย่างที่มันมี

การทดลองจะเข้ามาเมื่อมีโอกาส บ่อยครั้งหลังพระพรยิ่งใหญ่ที่ได้รับ หลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดน พระวิญญาณของพระเจ้าลงมาสถิตในรูปของนกพิราบ เป็นช่วงเวลาแห่งพระสิริ แต่แล้วมารก็ล่อลวงให้พระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อการทดลอง

อย่าประหลาดใจเมื่อ คุณได้ใช้เวลาในโบสถ์ ในการศึกษาพระคัมภีร์ และนมัสการ คุณจะถูกโจมตีจากการทดลองอย่างหนักหน่วง นี่เป็นวิธีที่มารทำงาน หรือบางครั้งคุณเผลอไม่ทันระวังตัว คิดว่า “ฉันไม่ตกลงไปในการทดลองง่ายๆหรอก เพราะใช้เวลากับพระวจนะค่อนข้างมาก”

ได้นะครับ คุณอ่อนแอได้ บ่อยครั้งการทดลองและการโจมตีมาหลังจากประสบการณ์ขึ้นสูงด้วยพระพร เมื่อใดที่พระเจ้าตรัส มารจะมารอเพื่อต่อต้าน

จงระวัง ถ้าคุณได้รับประสบการณ์ยอดเยี่ยมฝ่ายวิญญาณ จงจำไว้ – คุณจะไม่มีวันโตเกินกว่าการทดลอง

อย่าประหลาดใจเมื่อ คุณได้ใช้เวลาในโบสถ์ ในการศึกษาพระคัมภีร์ และนมัสการ คุณจะถูกโจมตีจากการทดลองอย่างหนักหน่วง

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Trueafricanart.com)