มิตรก็ไม่ใช่ ศัตรูก็ไม่เชิง

การทดลองเล็กๆ

มิตรก็ไม่ใช่ ศัตรูก็ไม่เชิง

อย่ารักโลกหรือสิ่ง‍ของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระ‍บิดาไม่‍ได้อยู่ในผู้นั้น (1ยอห์น 2:15)

คำว่า Frenemy (Friend + Enemy) เป็นคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษ ความหมายคือ จะมิตรก็ไม่ใช่ ศัตรูก็ไม่เชิง ดังนั้นใครบางคนก็เป็นประเภท  frenemy ผมจึงเป็นห่วงว่าคริสเตียนอาจมีสิทธิเป็นแบบนี้กับโลก

คำว่า “โลก” ผมหมายถึงด้านสติปัญญา  ระบอบและวิธีคิด พระคัมภีร์นิยามคำว่าโลกว่า “…ตัณ‌หาของเนื้อ‍หนังและตัณ‌หาของตา และความทะ‌นงในลาภ‍ยศไม่‍ได้มาจากพระ‍บิดา แต่มาจากโลก”  (1ยอห์น 2:16)

“…ตัณ‌หาของเนื้อ‍หนังและตัณ‌หาของตา และความทะ‌นงในลาภ‍ยศ — นี่คือนิยามคำว่าโลก

ผมคิดว่าบางทีคริสเตียนก็สับสนในเรื่องนี้  พวกเขาคิดว่าอะไรที่เป็นความชื่นชมยินดีคือโลก แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทาน – ทุก‍สิ่งแก่เราอย่างบริ‌บูรณ์ เพื่อให้เราได้ชื่น‍ชม (ดู 1ทิโมธี 6:17) เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเมื่อเรามีความสุขและได้รับการยกชูจิตใจ นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึง “โลก”

พระวจนะกล่าวว่า “อย่ารักวิถีของโลก อย่ารักสิ่งที่โลกเรียกว่าดี  ความรักของโลกที่บีบความรักของพระบิดาให้เหือดแห้งไป นั่นคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก – อยากทำตามใจตัวเอง อยากได้ทุกสิ่งให้ตัวเอง อยากเป็นคนสำคัญ – ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาเลย”

การทดลองเล็กๆน้อยๆที่เหมือนไม่เป็นอันตราย เหมือนลูกแมวเหมียวน่ารัก แต่ลูกแมวเหมียวจะโตขึ้นเป็นแมวคราวนะครับ และการทดลองเล็กๆก็จะกลายเป็นบาปเต็มขนาด

ในฐานะคริสเตียน เรามีศัตรูสามแบบที่ต้องเผชิญทุกวัน – โลก, เนื้อหนัง, และมาร โลกที่มาพร้อมกับการยั่วยวนเป็นศัตรูภายนอก เนื้อหนังกับความปรารถนาชั่วเป็นศัตรูภายใน และมารซาตานพร้อมกับคำยั่วยุเป็นศัตรูที่โหดเหี้ยม

Frenemy – จะมิตรก็ไม่ใช่ ศัตรูก็ไม่เชิง จึงเป็นอาการน่าเป็นห่วงสำหรับคริสเตียนบางคนที่เป็น frenemy กับโลกครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพhappypasta.wikia.com)