ถึงไม่เข้าใจ แต่ฉันจะเชื่อฟัง

สเทเฟน เกรลเล็ท

ถึงไม่เข้าใจ แต่ฉันจะเชื่อฟัง

ซา‌อูลทรงตอบว่า  “พวก‍เขานำมาจากคนอา‌มา‌เลข คือพวกทหารได้ไว้ชีวิตแกะและโคที่ดีที่‍สุด เพื่อเป็นเครื่อง‍สัตว‌บูชาแด่พระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าของท่าน นอก‍จาก‍นั้นพวก‍เราได้ทำ‍ลายเสีย‍สิ้น” (1ซามูเอล 15:22)

ผมเคยอ่านเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อ สเตเฟน เกรลเล็ท เป็นนักเผยแพร่ศาสนาในยุคบุกเบิกให้กับคนตัดไม้ในบริเวณเทือกเขาร็อคกี้  เขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงนำเขาไปที่เต็นท์ของพวกตัดไม้กลุ่มหนึ่งเพื่อไปเทศนา  เมือไปถึง ที่นั่นรกร้างว่างเปล่า เขาจึงบอกกับพระเจ้าว่า “พระเจ้าครับ ผมไม่เข้าใจ แต่ว่าผมจะเชื่อฟังครับ”

เขาจึงเปิดพระคัมภีร์โดยที่ไม่มีสักคนอยู่ที่นั่น และเริ่มเทศนาอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นก็ประกาศเชิญคนให้กลับใจมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาอธิษฐานว่า “พระเจ้าครับผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ผมได้เชื่อฟังพระองค์แล้ว”

หลายปีต่อมา มีชายคนหนึ่งเดินมาหาเขาขณะอยู่ในประเทศอังกฤษและพูดว่า “ผมเคยเป็นคนคุมงานตัดไม้แถวเทือกเขาร็อคกี้ วันนั้นผมย้อนกลับไปเอาขวานที่ลืมไว้ แล้วได้ยินที่คุณเทศนา ผมยืนอยู่หลังกองไม้และฟัง ฟังไปสักพักรู้สึกในใจอบอุ่นอย่างประหลาด ผมจึงกลับใจและมอบชีวิตทั้งหมดให้องค์พระเยซู ต่อมาผมได้ไปเป็นพยานให้อีกสี่คนฟัง เดี๋ยวนี้เราทั้งห้าคนเป็นมิชชันนารีออกไปประกาศตามที่ต่างๆทั่วโลก”

เป็นเรื่องน่าสำคัญขนาดไหนเมื่อเราเชื่อฟังอย่างหมดหัวใจแม้ในเรื่องเล็กน้อย! นาอามานถูกสั่งให้ไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดหน ตอนแรกท่านก็โกรธและปฏิเสธ แต่ในหนังสือ 2พงศ์กษัตริย์ 5:13 คนรับใช้ของท่านถามท่านว่า “…บิดา ของข้าพ‌เจ้า ถ้าผู้‍เผย‍พระ‍วจนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ท่านจะไม่ทำหรือ? ถ้าเช่น‍นั้นเมื่อผู้‍เผย‍พระ‍วจนะสั่งท่านว่า ‘จงไปล้าง และสะอาดเถิด’ ท่านยิ่งควรจะทำสักเท่า‍ไร?”  

ทราบหรือไม่ ทำไมพวกเราหลายคนไม่เชื่อฟังพระเจ้า? เพราะเราไม่ฟังในสิ่งที่พระเจ้าตรัส เราไม่ได้ใช้เวลาในการรับฟังพระองค์ และนี่คือเหตุที่การเฝ้าเดี่ยวจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปลีกตัวไปใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้า อ่านพระวจนะ อธิษฐานและหัดฟังเสียงของพระองค์จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

วันนี้คุณใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าหรือยังครับ?

 

โดย: Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

“ผมรู้ว่าผมมาที่โลกนี้เแค่ครั้งเดียว สิ่งดีใดๆที่ทำได้ หรือความเมตตาที่ผมสามารถหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างได้ ขอให้ผมไม่มองข้าม ขอให้ไม่ผัดผ่อน แต่ให้รีบทำในทันที เพราะหลังจากนี้ผมคงไม่ได้กลับมาที่โลกนี้อีกแล้ว” (Cr.  StephenGrelletQuotes)