จะฟื้นฟูจิตวิญญาณผู้ล้มลงได้อย่างไร

a hand reaching down to rescue someone.

จะฟื้นฟูจิตวิญญาณผู้ล้มลงได้อย่างไร

บาด‍แผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง (สุภาษิต 27:6)

แล้วเราควรทำอย่างไร เมื่อบางคนล้มลงไปในบาป?

พี่‍น้อง ทั้ง‍หลาย แม้จับใครที่ละ‌เมิดประ‌การใดได้ พวก‍ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระ‍วิญ‌ญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพ‍อ่อน‍โยนให้เขากลับตั้ง‍ตัวใหม่ โดยคิด‍ถึงตัวเอง เกรง‍ว่าท่านจะถูกทด‍ลองด้วย (กาลาเทีย 6:1)

กาลาเทีย 6:1 กำลังบอกว่าถ้าใครบางคนทำความผิดและถูกจับได้ – “จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพ‍อ่อน‍โยนให้เขากลับตั้ง‍ตัวใหม่ โดยคิด‍ถึงตัวเอง เกรง‍ว่าท่านจะถูกทด‍ลองด้วย”

เป้าหมายคือช่วย – ไม่ใช่ซ้ำเติม ตัดสิน หรือทำลาย!

ตามที่พระวจนะข้อนี้กล่าว “โดยคิด‍ถึงตัวเอง เกรง‍ว่าท่านจะถูกทด‍ลองด้วย”  ประการแรกเราควรคิดถึงตัวเอง  ทำไมครับ? เพราะวันหนึ่งอาจเป็นคุณที่ต้องการการช่วยเหลือ เพราะเราต่างก็มีแนวโน้มที่จะล้มลง และล้มลงแรงเสียด้วย

สิ่งสำแดงความรักที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำให้พี่น้องคริสเตียนได้คือบอกความจริง ไม่ใช่พูดเอาใจเพราะกลัวถูกปฏิเสธ สดุดี 27:6  บอกเราว่า “บาด‍แผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง “

เพื่อนแท้จะแทงคุณให้เห็น “จากด้านหน้า”  ไม่ใช่แอบแทงด้านหลัง

เคยมีเพื่อนคริสเตียนที่ช่วยคุณ “ฟื้นฟูกลับมาด้วยความถ่อมใจหรือไม่?” คุณเคยช่วยผู้อื่นให้ได้รับการฟื้นฟูหรือยัง?

แล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อมีใครล้มลงในบาป?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ firstunitedmethodistchurch)