จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร

Little boy hugging an old book, he is happy

จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร

ข้า‍พระ‍องค์เข้า‍ใจมาก‍กว่าผู้‍อาวุโส เพราะข้า‍พระ‍องค์รักษาข้อบัง‍คับของพระ‍องค์ (สดุดี 119:100)

บางคน บางครั้ง ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำไมถึง ไม่เข้าใจพระคัมภีร์

ขอบอกให้ทราบว่า วิธีที่จะเข้าใจพระคัมภีร์คือเชื่อฟังพระคัมภีร์  วิธีที่จะเข้าใจข้อพระวจนะต่างๆในพระคัมภีร์ที่คุณไม่เข้าใจคือเชื่อฟังทำตามพระวจนะทุกข้อที่คุณเข้าใจ

“เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส หมายถึงสติปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตามเวลาของชีวิต กษัตริย์ดาวิดกำลังพูดว่า “ผมไม่เคยไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรือไม่เคยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แต่ผมถือรักษาและสั่งสมพระวจนะไว้ในจิตใจ พระเจ้าจึงทรงเปิดเผยความจริงให้แก่ผม”

หนทางเดียวที่คุณจะเข้าใจพระคัมภีร์อย่างแท้จริงคือให้พระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยกับคุณ และพระเจ้าจะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับหัวใจที่ยังดื้อดึง

จงถือรักษาพระวจนะ เพราะพระจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงให้คุณเข้าใจผ่านพระวจนะนั้น

พวกคุณบางคนรู้ดีว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอะไร แต่คุณไม่ทำ และคุณก็สงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์ถึงเจออุปสรรคเหมือนมีหินกั้นขวางอยู่เสมอไป

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ bible-hug-jpg)