สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin 170716

17 กรกฎาคม 2016

สวัสดีครับพี่น้อง CJ, Good Morning CJ !

วันนี้ เรามีความยินดีที่จะต้อนรับทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

Today we are glad to welcome all of you either Thai or Foreigners!

เราคือ คริสตจักรแห่งความสุข

We are church of Joy!

ขอให้เราแสดงอาการแห่งความสุขต่อพระเจ้า และคนรอบตัวของเราสักนิดนะครับ อย่างน้อยก็ส่งยิ้มและทักทายด้วยถ้อยคำแห่งมิตรภาพ เช่น “ สวัสดีครับ” , “สวัสดีค่ะ” ! ให้แก่กันและกัน

ขอให้เรานมัสการพระเจ้าออกมากใจ ผ่านริมฝีปาก และการกระทำของเราที่สอดคล้องกัน

ขอให้เราทำให้พระเจ้ามีความสุข รวมทั้งทำให้คนอื่น และตัวเราเองมีความสุขด้วย  เพื่อว่าการมาโบสถ์ของเราในวันนี้จะเป็นสิ่งที่คู่ควรต่อการมา

ขอให้เราเรียนรู้จักพระเจ้า (ผ่านพระวจนะของพระองค์) และพี่น้อง(ผ่านการสามัคคีธรรม)ในคริสตจักร ให้มากขึ้น และลึกซึ้งขึ้น และขอให้เราเข้าใจและเห็นใจกันและกันมากขึ้น เพื่อทำให้การมาโบสถ์ของเราในวันนี้ คุ้มค่ากับการมา!

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการไปค่ายคริสตจักร CJ New เอี่ยมอ่องอรทัย”  29-31 ก.ค. นี้ หากใครยังไม่ได้สมัคร ขอให้รีบสมัคร  หากใครสมัครแล้ว ขอให้พยายามเข้าร่วมทุกรายการ โดยเฉพาะย่างยิ่ง รายการแรกในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. เวลา บ่าย 2 โมงตรง

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีวันเกิดในอาทิตย์นี้หรือในเดือนนี้!

 

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล