คนไม่กี่คนสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

กำลังน้อยนิดผลกระทบยิ่งใหญ่

คนไม่กี่คนสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

พระ‍องค์​จึง​ทรง​แต่ง‍ตั้ง​สิบ‍สอง​คน​ไว้​ให้​อยู่​กับ​พระ‍องค์ [เป็น​กลุ่ม​คน​ที่​พระ‍องค์​ทรง​เรียก​ว่า​อัคร‌ทูต] เพื่อ​จะ​ทรง​ใช้​พวก‍เขา​ออก​ไป​ประ‌กาศ (มาระโก 3:14)

ในปี ค.ศ. 1917 ผู้นำคอมมูนิสท์ วลาดีมีร์ เลนิน ก่อการปฏิวัติบอลเชวิคขึ้นในรัสเซีย เป็นการปฏิวัติทางการเมืองที่ทำให้ประเทศรัสเซียเปลี่ยนจากสาธารณรัฐไปสู่ระบอบเผด็จการคอมมูนิสท์  ขณะที่หลายคนอาจคิดว่าเลนินเริ่มจากกองทัพใหญ่ในปฏิบัติการครั้งนี้  ที่จริงเขามีกองกำลังแค่ไม่กี่พันคนที่จุดประกายล้มล้างระบอบการปกครองของประเทศ และเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก

และเมื่อฟิเดล คาสโตรเข้ายึดคิวบา เขามีกำลังคนที่ซื่อสัตย์และยอมสู้ตายแค่ 80 คน คนเหล่านี้ที่ยอมตายเพื่ออุดมการณ์ได้ทำการปฏิวัติและส่งผลยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

ผมเคยคุยกับคริสเตียนหลายคนในยุคของเรา ที่ท้อถอยเมื่อไม่เห็นใครเข้ามาช่วยร่วมทีมรับใช้  ผมหมายถึงสมาชิกในคริสตจักรเล็กๆ และกลุ่มคนที่อยากจะทำความดี แต่รู้สึกว่าไม่มีกำลังพอที่จะสร้างผลกระทบได้

แต่จำนวนน้อยนิดสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ได้ พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจด้วยผู้ที่ยอมให้พระองค์ใช้ 12 คน ดังนั้นอย่าปล่อยให้จำนวนหรือขนาดในกลุ่ม หรือในคริสตจักรของคุณ ทำให้คุณท้อถอยจากการสร้างความแตกต่างให้พระเยซู จงซื่อสัตย์และรับใช้อย่างเต็มที่ในแผ่นดินของพระองค์ เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะสร้างผลกระทบเพื่อพระคริสต์ได้อย่างยิ่งใหญ่จนนึกไม่ถึง

สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด้วยกำลังคนน้อยนิด โดยทำเต็มที่ ทุ่มเต็มกำลังเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ aquaponicsource.com)