เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ

พระแสงแห่งพระวิญญาณ

เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ

จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้อง‍กัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ‍แสง​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​คือ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า (เอเฟซัส 6:17)

อาวุธแรกที่เราควรใช้ในการต่อต้านการทดลองคืออะไร? คำตอบ – พระวจนะของพระเจ้า

เมื่อพระเยซูทรงถูกมารผจญในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงตอบสนองครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยพระดำรัสว่า  “พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า…” พระองค์กำลังแสดงให้พวกเราเห็นวิธีใช้พระวจนะจากพระคัมภีร์เมื่อถูกจู่โจม

พูดถึงยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า อ เปาโลกล่าวว่า “จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้อง‍กัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ‍แสง​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​คือ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า” (เอเฟซัส 6:17) ในท่ามกลางสิ่งอื่นทีท่านเขียนในเอเฟซัส 6 มีอาวุธเดียวที่ไว้ใช้ต่อสู้ “พระแสงของพระวิญญาณ นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพื่อให้เป็นอาวุธแรก ใช้เพื่อป้องกันตนเอง มีฤทธิอำนาจอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า สดุดี 119:9 กล่าวว่า “คน‍หนุ่ม​จะ​รักษา​วิถี‍ทาง​ของ​ตน​ให้​บริ‌สุทธิ์​ได้​อย่าง‍ไร? ก็​โดย​ปฏิ‌บัติ​ตาม​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍องค์” น่าสนใจนะครับที่ตรัสถึงคนหนุ่มๆ ถ้าคุณยังหนุ่มยังสาว คุณจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? โดยฟังพระคำที่พระเจ้าตรัส

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้า‍พระ‍องค์​ได้​เก็บ​รักษา​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍องค์​ไว้​ใน​ใจ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‍องค์” (ข้อ 11) แปลว่าท่องจำพระวจนะไว้นะครับ

คุณอาจคิดว่า “ไม่ไหวล่ะ ทำไม่ได้ ความจำไม่ค่อยดี”

ลองคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณจำได้โดยไม่รู้ตัวสิครับ เพลงที่คุณร้องขึ้นมา จำเรื่องของนักกีฬาคนโปรดสมัยเด็ก หลายสิ่งถูกเก็บไว้ในคลังสมองของคุณ เพราะมันดึงดูดความสนใจ และคุณเก็บลงในคลังนี้ด้วยเรื่องที่คุณสนใจ

หาพื้นที่สักหน่อย เก็บพระวจนะไว้ในใจในคลังความคิด ผมมีข้อพระคำมากมายลอยไปมาอยู่ในสมอง เป็นข้อพระคำที่ผมจำไว้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ด และเป็นพระวจนะที่อยู่กับผมมาตลอดจนทุกวันนี้ – เราจำเป็นต้องเรียนรู้ และสะสมพระวจนะ เพื่อเมื่อถึงเวลาจะนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

อาวุธใดเป็นอาวุธแรกที่เราควรใช้ต่อสู้กับการทดลอง?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ jehop.eu)