รางวัลที่จะได้ครอบครอง

มงกุฎที่ร่วงโรย

รางวัลที่จะได้ครอบครอง

 “… พระ‍องค์​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง‌เขน เพื่อ​ ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อ‍หน้า​พระ‍องค์ ทรง​ถือ‍ว่า​ความ​อับอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง‍สำคัญ และ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​เบื้อง‍ขวา​พระ‍ที่‍นั่ง​ของ​พระ‍เจ้า”  (ฮีบรู 12:2)

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา ทรงเป็นแชมเปี้ยน ผู้เมื่อทรงลงแข่งแล้ว จะได้รับมงกุฎแห่งความยินดี เมื่อนักกีฬาลงวิ่งแข่ง พวกเขาวิ่งเพื่อชิงถ้วยรางวัล ในพระวจนะด้านบน อะไรคือ “ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์”?  คือชัยชนะ พระองค์ทรง “สู้ทนต่อกางเขน ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​เบื้อง‍ขวา​พระ‍ที่‍นั่ง​ของ​พระ‍เจ้า”  

มงกุฎนั้นทำให้พระเยซูทรงสู้ทน  ถ้าคุณมีมงกุฎอยู่ในใจ คุณก็จะสู้ทนแบกรับกางเขนได้ แต่คุณจะไม่ได้รับมงกุฎ ถ้าคุณรังเกียจกางเขน

อย่าลืมว่าเราถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้ว

ผมเองเคยได้รับรางวัลอยู่สองสามครั้งสมัยเล่นฟุตบอลตอนมัธยม เป็นลูกฟุตบอลสีทอง มีเสื้อสามารถปักชื่อ และถ้วยรางวัลสีเงิน ทราบหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับรางวัลเหล่านั้น?

มีคนงัดเข้ามาในบ้านเอาลูกฟุตบอลสีทองไป เสื้อสามารถยุ่ยเป็นรู แมลงไปสร้างบ้านในนั้น ทุกอย่างเสื่อมสูญไป ไม่มีชื่อปักอยู่บนเสื้ออีกแล้ว ส่วนถ้วยรางวัลสีเงิน นึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหน

พี่น้องครับ นักกีฬาลงแข่ง  “เพื่อให้ได้มงกุฎที่ร่วงโรยได้ แต่เราวิ่งเพื่อมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย” (1โครินธ์ 9:25)

ในการลงแข่ง พระเยซูทรงมีความยินดีอยู่ต่อหน้าพระองค์ และทรงสู้ทนต่อกางเขน  ไม่ทรงสนพระทัยในความอับอาย เพราะมีรางวัลที่จะได้ครอบครองรออยู่  … พวกเราล่ะครับ?

 

โดย  Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ dreamstime.com)