การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน

Young Woman Looking Up at Sky --- Image by © Bloomimage/Corbis

การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน

จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก‍ท่าน (มัทธิว 7:7)

ในประวัติศาสตร์ ไม่มีการฟื้นฟูใดเกิดขึ้นโดยไม่มีการอธิษฐาน – การฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน

พระเจ้าตรัสว่า “ถ้า​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ ถ่อม‍ตัว​ลง อธิษ‌ฐาน​และ​แสวง‍หา​หน้า​ของ​เรา ทั้ง​หัน​เสีย​จาก​ทาง‍ชั่ว​ของ​พวก‍เขา เรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่น‍ดิน​ของ​เขา​ให้​หาย” (2พงศาวดาร 7:14)

สังเกตุดู พระเจ้าตรัสว่า อธิษฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เรา” เราไม่ควรอธิษฐานอย่างเดียว แต่เราต้องแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ด้วย มีความแตกต่าง เราอาจอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงส่งการฟื้นฟูลงมา อาเมน” ถึงเวลาทานข้าวเที่ยงแล้ว หรือเราอาจอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า เราแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์. . . เราร้องทูลต่อพระองค์ . . .ข้าแต่พระเจ้าเราวิงวอนขอต่อพระองค์ ขอพึ่งพิงพระองค์สุดหัวใจ ขอพระองค์ส่งการพลิกฟื้นให้อเมริกาตื่นจากหลับไหล” พูดอีกแบบ เป็นการอธิษฐานที่ไม่ยอมรับคำปฏิเสธ

เราคิดเหมาเอาเองหรือที่อธิษฐานแบบนั้น? ไม่หรอกครับ เพราะพระเยซูตรัสว่า “จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก‍ท่าน (มัทธิว 7:7) แปลได้อีกแบบคือ “ทูลขอต่อไป แสวงหาต่อไป เคาะต่อไป” และพระเยซูตรัสต่อไปว่า “เพราะ‍ว่า​ทุก‍คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก‍คน​ที่​แสวง‍หา​ก็​พบ ทุก‍คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา” (ข้อ 8)

เมื่อเราอธิษฐานขอการฟื้นฟู เรากำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า เมื่อเราอธิษฐานขอความรอดให้แก่คนที่เรารัก เรากำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระองค์ เราต้องยืนหยัดเดินหน้าในคำอธิษฐานและแสวงหาพระพักตร์ ไม่ใช่เลิกแล้วละไป

เราไม่สามารถจัดงานฟื้นฟูได้ตามลำพัง แต่เราสามารถทูลวิงวอนเผื่อใครบางคนได้ บางทีเราอาจกำลังเข้าสู่การจัดเตรียมของพระองค์ เราจึงต้องอธิษฐานนำ และมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่แห่งการจัดเตรียมของพระองค์

เราไม่ควรแค่อธิษฐาน แต่ควรแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าด้วย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ bloomimagecorbis)