สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin070816

7 สิงหาคม 2016

สวัสดีครับชาว CJ

ผมมีความสุขมากกับค่าย New:เอี่ยมอ่องอรทัย” ในวันที่ 29-31 ก.ค.ที่ผ่านมาของ CJ เป็นอย่างยิ่ง

ทำไมผมจึงมีความสุข?  เพราะว่า…

 1. ค่ายนี้ พระเจ้าทรงนำให้เกิดขึ้นจริง ๆ และพระองค์ทรงนำเราไปในทิศทางที่ดีเกินกว่าที่เราคิดเอง
 2. ค่ายนี้ ผมเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในหมู่ผู้นำคริสตจักร (ผู้อภิบาล ศิษยาภิบาล และทีม) และสมาชิกของ CJ
 3. ค่ายนี้ ผมเห็นการทุ่มเทเสียสละ ทั้งของผู้อภิบาล ทีมศิษยาภิบาล และทีมงานค่าย ภายใต้การนำอย่างดีของประธานค่าย อย่างคุณฝา  คุณเล็ก และคุณตูน
 4. ค่ายนี้ ผมเห็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของสมาชิก CJ ที่ทั้งสร้างสรรค์ และที่มีชีวิตชีวา เห็นได้จากทุก ๆ ฐานที่เราได้รับการนำเสนอที่น่าประทับใจ
 5. ค่ายนี้ ผมเห็นใจที่เปิดออกของผู้นำ + สมาชิก ที่พร้อมนำเอาทุกสิ่งที่มีอยู่ออกมาเพื่อพระเจ้า และเพื่อคริสตจักรของพระองค์
 6. ค่ายนี้ เรามีการวางแผนไปไกลกันถึงปีหน้า (2017) โดยมีการแต่งตั้งประธานค่าย และรองประธาน ตั้งแต่ในค่ายนี้ (2016)

ขอพระเจ้าทรงนำคุณฝา และดร.เพียว ให้ระดมและสร้างทีมงานที่คุณภาพที่จะช่วยนำให้สมาชิก CJ ทุกคนให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับพวกเขา และช่วยเปิดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในรายการปีหน้าได้อย่างครอบคลุมสมาชิกทุกคนด้วยนะครับ

 1. ค่ายนี้ ผมเห็นทุกคนมีความสุข มีเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อ มิตรภาพอบอุ่น อาหารสุดแสนอร่อยจนล้นเหลือ รวมทั้งน้ำใจที่มีคุกรุ่นในท่ามกลางลูกค่ายตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน

ขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักร CJ เจริญเติบโตเพิ่มทวีคูณเพราะสมาชิก CJ ของเราทั้งหมด มีปณิธานจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. คำพูด (Mouth)
 2. ความคิด (Mind)
 3. อารมณ์ (Mood)
 4. ความประพฤติ (Manners)

เพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และชนะใจคนมากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว หรือญาติมิตร จนพวกเขาเปิดใจพร้อมต้อนรับพระคริสต์เข้าในชีวิตของพวกเขาเหมือนที่เราได้กระทำ

อนึ่ง วันนี้ และอาทิตย์หน้า ขอให้เราระลึกถึง “คุณแม่” เป็นพิเศษ  ขอให้เรารัก และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน อย่างเป็นรูปธรรมเป็นพิเศษนะครับ (ในวาระวันแม่ที่ใกล้เข้ามาแล้ว!)

และขอให้เรามีน้ำใจเผื่อแผ่ไปถึงคุณแม่ของสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วยนะครับ

อีกทั้งขอให้เราพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่จะรับบัพติศมารุ่นที่ 2/2016  ดังนี้ 

 1. คุณจันทมาศ เศรษฐจินดาเลิศ (จอย)
 2. คุณวธู หงศ์ลดารมภ์ (วธู)
 3. คุณมนาภา  อุดมวงษ์ (พิ้งค์ )
 4. คุณปาลิตา สุวรรณทัต (จุ๊บจิ๊บ)
 5. คุณเกวลิน กาญจนวงศ์ไพศาล (กิฟท์)
 6. คุณแดเนียล เลศะวานิช
 7. คุณสุวพิชญ์ ภู่สว่าง (ปิ๊กกี้)
 8. คุณรุ่งรัตน์ แซ่เอี๊ยว (หนู)
 9. คุณนนทกร เฉลิมรุ่งโรจน์ (แป้ง )
 10. คุณภคมน  สุขสาคร (หนุ่ย )
 11. คุณลัดดา  วราเศรษฐ์ (ดา)
 12. คุณอัตฉรา วราเศรษฐ์ (ก้อย)

นับจากนี้ไป ขอให้เราทุกคนมารัก “คริสตจักร” (และ คนในคริสตจักร) ของเราให้มากขึ้นนะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้กลายเป็นคนใหม่ที่พระองค์ทรงภูมิพระทัย

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

ประกาศพิเศษ!!!

วันนี้ ที่โรงเรียน Trinity มีการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนในเวลา 14.00 น. ดังนั้น วันนี้ จึงรบกวนพี่น้อง(ที่นำรถมาจอด) กรุณาให้ความร่วมมือในการนำรถออกจากลานจอดรถก่อนเวลาด้วยนะครับ!