คุณจะเป็นใครดี?

คุณจะเป็นใครในสาม

 คุณจะเป็นใครดี?

พระ‍องค์ ​จึง​ตรัส​กับ​พวก‍เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า คน​ที่​สละ​บ้าน หรือ​ภรรยา หรือ​พี่‍น้อง หรือ​บิดา​มารดา หรือ​บุตร​เพราะ​เห็น‍แก่​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า  จะ​ได้​รับ​ผล‍ตอบ‍แทน​หลาย​เท่า​ใน​ยุค​นี้ และ​ใน​ยุค‍หน้า​จะ​ได้​ชีวิต​นิ‌รันดร์” (ลูกา 18:29-30)

พระเจ้าประทานความสามารถให้คุณ และพระองค์ทรงปรารถนาให้คุณนำไปใช้ลงทุนเพื่อพระองค์

พี่น้องครับ เป็นความบาปถ้าคุณเป็นได้น้อยกว่าที่พระเจ้าเรียกให้คุณเป็น

แน่นอน คุณอาจไม่ได้เป็นไอน์สไตน์คนต่อไป ไม่ใช่นักกีฬาชื่อดัง นักประดิษฐ์มากความสามารถ หรือนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างบิลลี่ เกรแฮม แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น อันตรายอยู่ที่คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณทำได้

ในตัวคุณมีคนอยู่สามคน :

  • คุณที่เป็นตัวคุณในปัจจุบัน
  • เป็นคนของมาร ถ้าคุณปล่อยให้มารเข้ามายึดพื้นที่ในคุณ
  • และ คุณสามารถเป็นคนของพระเจ้า เป็นผู้รับใช้พระองค์ได้

ผมอธิษฐานขอให้คุณปล่อยมือทั้งสองจากเรื่องทางโลกที่ยึดไว้แน่น  มอบความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดให้กับการงานของพระเจ้า และยอมให้พระองค์ใช้เพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ pinterest.com)