ไว้ใจพระเจ้า? หรือ ทดสอบพระเจ้า?

ไม่จำเป็นต้องเสี่ยง

ไว้ใจพระเจ้า? หรือ ทดสอบพระเจ้า?

ผู้​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ที่​กำ‌บัง​ของ​องค์‍ผู้‍สูง‍สุด จะ​อยู่​ใน​ร่ม‍เงา​ของ​ผู้​ทรง​มหิทธิ‌ฤทธิ์ ข้าพ‌เจ้า​จะ​ทูล​พระ‍ยาห์‌เวห์​ว่า “ที่​ลี้‍ภัย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​และ​ป้อม‍ปรา‌การ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ พระ‍เจ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ผู้​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้​วาง‍ใจ” (สดุดี 91:1-2)

เมื่อมารมาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร มันใช้พระวจนะอ้างอิง – แต่ไม่ใช้ทั้งหมด ตัดบางตอนออก มันกล่าวว่า “พระ‍เจ้า​จะ​รับ‍สั่ง​เรื่อง​ท่าน​ต่อ​บรร‌ดา​ทูต‍สวรรค์​ของ​พระ‍องค์  และ​ทูต‍สวรรค์​จะ​เอา​มือ​ประ‌คอง​ชู​ท่าน​ไว้ ไม่‍ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระ‌ทบ​หิน’ (มัทธิว 4:6)

มันนำพระวจนะจากสดุดี  91 ที่กล่าวว่า  “เพราะ​พระ‍องค์​จะ​ทรง​บัญชา​เหล่า​ทูต‍สวรรค์​ของ​พระ‍องค์​ใน​เรื่อง​ท่าน ให้​ระแวด‍ระวัง​ท่าน​ใน​ทุกๆ ทาง​ของ​ท่าน เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​เอา​มือ​ประ‌คอง​ชู​ท่าน​ไว้ เกรง‍ว่า​เท้า​ของ​ท่าน​จะ​กระ‌แทก​หิน” (ข้อ 11-12)  สังเกตุดู มารละถ้อยคำที่ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​ทำ​ให้​พระ‍ยาห์‌เวห์​ผู้​เป็น​ที่​ลี้‍ภัย​ของ​ข้าพ‌เจ้า คือ​องค์‍ผู้‍สูง‍สุด เป็น​ที่‍พัก‍พิง​ของ​ท่าน”

ทำไมครับ? ถ้าคุณดูตามบริบทของพระวจนะตอนนี้  มีถ้อยคำที่กล่าวว่า – ถ้าคุณอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า คุณก็ไม่ต้องกลัวอะไร คุณสามารถวางใจในพระองค์ได้

ที่มารมันพูดคือ “ก็แค่กระโดดลงมา และทูตสวรรค์จะประคองรับท่านเอง”

แต่พระเยซูทรงนำกลับเข้าสู่บริบท ตรัสว่า “พระ‍คัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​อีก​ว่า อย่า​ทดลอง​องค์พระผู้เป็นเจ้า ​ผู้​เป็น​พระเจ้า​ของ​ท่าน (มัทธิว 4:7)

คุณไม่จำเป็นต้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพูดว่า “วันนี้ฉันอาจจะตายก็ได้” – ก็เป็นได้ครับ แต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต มันก็ไม่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงทราบดีถึงวันที่คุณถือกำเนิดมา และวันที่คุณต้องกลับไป คุณมั่นใจในพระองค์ได้ ผมเชื่อว่าคริสเตียนไม่มีวันถูกทำลายจนกว่าถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างท้าทาย  ออกไปดื่มยาพิษ หรือเล่นกับงูเห่า แต่หมายความว่าถ้ายังไม่ใช่เวลาของพระเจ้า คริสเตียนคนนั้นจะไม่ไปไหน แต่ยังคงอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ต่อไป  จึงมีข้อแตกต่างระหว่างวางใจในพระเจ้า กับทดสอบพระเจ้าโดยเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จำเป็น

เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในความกลัว เพราะเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ smosh.com)