วันนี้ จงนิ่งเสียและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

ฟังพระสุรเสียง

วันนี้ จงนิ่งเสียและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

และ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ชัน‌สูตร​ใจ​มนุษย์ ก็​ทรง​ทราบ​ความ‍หมาย​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ เพราะ‍ว่า​พระ‍วิญ‌ญาณ​ทรง​อธิษ‌ฐาน​ขอ​เพื่อ​ธรร‌มิก‌ชน​ตาม​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า (โรม 8:27)

พระเจ้าทรงกำลังมองหาคนอย่างคุณและผม ที่จะเชื่อมต่อกับพระองค์ในคำอธิษฐาน เพื่อพระองค์จะสามารถปลดปล่อยฤทธิอำนาจผ่านทางเรา

แต่ควรเริ่มจากที่ไหน?

ประการแรก คำอธิษฐานไม่ใช่เป็นรายการทูลขอสิ่งที่ต้องการยาวเหยียด แต่คำอธิษฐานที่มีพลังอำนาจไม่ใช่เป็นแค่การสนทนาเสมอไป … แต่เป็นการฟังพระสุรเสียงด้วย

เมื่อคุณและผมเริ่มฟังพระสุรเสียง พระเจ้าจะทรงเชื่อมต่อกับเราในสิ่งที่เป็นพระประสงค์

เป็นไปได้อย่างไร?

ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณจะสอนเราว่าควรอธิษฐานในเรื่องใด และบอกเราให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้า

บางทีคุณอาจกำลังดิ้นรนกับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต อาจกำลังมองไปที่อนาคตและต้องการคำตอบจากพระองค์

เมื่อคุณจับจ้องไปที่พระเจ้า ปิติยินดีในพระองค์ รักและนมัสการพระองค์ผ่านคำอธิษฐาน คุณก็จะสามารถอธิษฐานได้ผ่านทางพระวิญญาณ และพระเจ้าผู้ทรงปลอบโยนจะวางพระประสงค์ของพระองค์ลงในชีวิตและจิตใจคุณ

พระเจ้าจะบอก และสอนคุณถึงพระประสงค์ของพระองค์ … ถ้าคุณใช้เวลาในการฟัง

วันนี้ จงนิ่งเสียและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ addictotech.com)