พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว

วางใจในบัญชีเงินฝาก

พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว

ดัง‍นั้น ​จง​ทราบ​เสีย​ใน​วัน‍นี้ และ​ตรึก‌ตรอง​อยู่​ใน​ใจ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​พระ‍เจ้า​ใน​ฟ้า‍สวรรค์​ เบื้อง‍บน​และ​บน​แผ่น‍ดิน​เบื้อง‍ล่าง ไม่‍มี​พระ‍เจ้า​อื่น‍ใด​อีก​เลย (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39)

เราอาจไม่ค่อยเห็นการกราบไว้รูปเคารพในบางวัฒนธรรม หรือในประเทศที่ทันสมัย – อย่างน้อยก็ไม่เป็นที่เปิดเผย แต่ผมคิดว่ามันยังมีตัวตนแฝงอยู่

มนุษย์ต่างก็มีพระและเจ้าที่พวกเขานับถือ บางทีอาจไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าพระหรือเจ้า แต่พระของพวกเขาคือสิ่งที่พวกเขาวางใจ บางทีก็เป็นบุคคล บางทีเป็นเงินในธนาคาร บางทีเป็นอาชีพการงาน บางทีรูปลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งอื่นๆ

แล้ววันหนึ่ง บางอย่างเกิดขึ้น พวกเขาสูญเงินในธนาคาร บางอย่างเกิดขึ้น พวกเขาหลุดจากตำแหน่ง บางอย่างเกิดขึ้น พวกเขาหน้าตาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม นี่คือนาฬิกาปลุก พวกเขาก็จะตระหนักได้ ไม่ว่าพระของพวกเขาคืออะไร มันไม่เคยดีพอที่จะนำชีวิตไปฝากไว้

คนหรือสิ่งของที่มาอยู่ในที่ๆพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์ในชีวิตเราคือรูปเคารพ และบทสรุปสุดท้าย – เมื่อเผชิญวิกฤติ พระพวกนั้นช่วยให้รอดได้หรือ?

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราช่วยได้ครับ

บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราเห็นความไร้ประโยชน์ของคนหรือสิ่งที่เราวางใจ เหมือนที่พระองค์ทำกับฟาโรห์และประชาชนอียิปต์ ชาวอียิปต์กราบไหว้แทบทุกสิ่ง รวมถึงนกในอากาศ แม่น้ำไนล์ บอกมาเถอะครับ พวกเขานมัสการทั้งนั้น พระเจ้าจึงส่งภัยพิบัติลงมา ทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนด้วยสิ่งที่พวกเขากราบไหว้นั่นแหละ

พระเจ้ากำลังบอกพวกเขาว่า “เจ้าต้องการนมัสการสิ่งนี้หรือ? เราจะส่งฝูงกบที่พวกเจ้านมัสการมาให้กราบไหว้กันอย่างเต็มที่” มีกบอยู่ทุกที่ ในเตียง ในเตาทำอาหาร บนพื้น พระเจ้าต้องการแสดงให้พวกเขาเห็นความไร้ประโยชน์ของสิ่งที่พวกเขาฝากชีวิตไว้

พระหรือเจ้าที่คุณวางใจเคยทำให้ผิดหวังหรือไม่? ถ้ายัง รอหน่อยนะครับจะเกิดขึ้นแน่ เพราะนั่นไม่ใช่ของแท้

ในสงครามระหว่างพวกพระและเจ้า พระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระองค์เดียวจะเป็นผู้ชนะ

ผู้คนต่างก็มีพระอยู่ในใจ อาจไม่ได้เรียกว่าเป็นพระ แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาไว้ใจพอที่จะฝากชีวิตไว้ อาจเป็นใครบางคน เงินในธนาคาร อาชีพการงาน รูปลักษณ์ของตนเอง หรือเป็นสิ่งอื่นๆ  อะไรก็ได้ครับ …

คุณล่ะครับ ฝากชีวิตไว้ที่ใคร?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ nuisri)