สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin210816

21  สิงหาคม 2016

เรียนพี่น้องชาว CJ ที่รักทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์กำลังทรงนำและอวยพรคริสตจักร CJ ของเราอย่างล้นเหลือ

เวลานี้คริสตจักร CJ กำลังเป็นคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยสมาชิกซึ่งมีใจที่ขอบพระคุณพระเจ้า และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคน “ใหม่” (New) เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านการมี

  1. คำพูดใหม่ ๆ ที่ดี (New Mouth)
  2. ความคิดใหม่ที่ดี (New Mind)
  3. อารมณ์ใหม่ที่ดี (New Mood)
  4. พฤติกรรมใหม่ที่ดี (New Manners)

และผมได้เห็นชีวิตของหลายคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ยอมนำตัวมาให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ขอหนุนใจให้ผู้ใดที่ยังไม่มีประสบการณ์กับการรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นนี้ ตัดสินใจยอมจำนน

ต่อพระเจ้า และทูลขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ และขอหนุนใจให้พี่น้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน และเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้องทุกสัปดาห์ นอกเหนือจากการมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์

และขอให้เราไม่เพียงมานมัสการพระเจ้าคนเดียว แต่จะตั้งเป้าในการนำญาติมิตรของเราแต่ละคนให้มาหาพระคริสต์ด้วยเช่นกัน และขอให้เสริมสร้างกันและกันในคริสตจักรให้มีใจมุ่งมั่นและลงมือทำกิจแห่งความดีและความรักต่อกันและกันและต่อคนรอบตัวของเรา ทั้งในที่บ้าน ที่สถานศึกษา ที่ทำงาน ในชุมชน และในสังคม

ขอให้ทุกท่านที่ได้สัญญากับพระเจ้า และคริสตจักรไว้แล้ว  ไม่ว่าตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้สนองตอบต่อพระคุณของพระเจ้า ด้วยการลงมือทำตามนั้น ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านและคนอื่นผ่านท่านอย่างมากมาย

ขอให้เรารักกัน ให้อภัยกัน ช่วยเหลือกัน หนุนใจกัน เตือนสติกัน เคียงข้างกัน ไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของเราทุกคน

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.