ตัววัดความรัก

รักพระเจ้า รักคนของพระองค์ด้วย

ตัววัดความรัก!

“ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าถูกวัดโดยสามัคคีธรรมที่เรามีทุกวันกับผู้อื่นและความรักที่แสดงออกมาให้เห็นประจักษ์!”

(Our love to God is measured byOur everyday fellowship with others and The love it displays.)  -Andrew Murray-

ใคร ๆ ก็พูดได้ว่าเขารักพระเจ้า

แต่จะพิสูจน์กันอย่างไร?

ใคร ๆ ก็พูดได้ว่า เขารักพระเจ้ามาก

แต่เราจะวัดได้ด้วยวิธีใด?

พระเจ้าเป็นผู้ตรัสเองว่า … หากเรารักพระองค์ เราต้องรักคนของพระองค์ด้วย

“คนที่เชื่อว่าพระ‍เยซูเป็นพระ‍คริสต์ ก็เกิดจากพระ‍เจ้าและคนที่รักพระ‍องค์ผู้ทรงให้กำ‌เนิด ก็รักคนที่เกิดจากพระ‍องค์ด้วย”   (1ยอห์น 5:1)

ฉะนั้น วิธีที่เราสามารถใช้ตรวจดูได้ว่า ใครเป็นลูกของพระเจ้าจริงหรือไม่? ก็ทำได้ง่าย ๆ โดยดูว่า เขารักคนอื่น ๆ ที่เป็นลูกของพระเจ้าด้วยหรือไม่?

“โดยข้อนี้ เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้ง‍หลายที่เป็นลูกของพระ‍เจ้า คือเมื่อเรารักพระ‍เจ้าและประ‌พฤติตามพระ‍บัญญัติของพระ‍องค์ เพราะว่าความรักต่อพระ‍เจ้าเป็นอย่าง‍นี้ คือเมื่อเราประ‌พฤติตามพระ‍บัญญัติของพระ‍องค์ และพระ‍บัญญัติของพระ‍องค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกิน‍ไป”  (1ยอห์น 5:2-3)

 ใช่ครับ!

พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้ามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ และกับกันและกัน

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะเตือนคนของพระเจ้าว่า … เรา

จะรักพระเจ้าไม่รักคนของพระเจ้าไม่ได้

จะรักพ่อ โดยไม่รักลูก ๆ ของพ่อไม่ได้

แต่ในขณะเดียวกัน เราจะพูดว่า รักทั้งพ่อและรักพี่น้อง โดยไม่แสดงอะไรออกมาให้เห็นประจักษ์เป็นรูปธรรมก็ไม่ได้เช่นกัน!

ทุก ๆ คำพูดจะต้องมีหลักฐานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เราหมายความว่าเช่นนั้นจริง ๆ !

หากปากของเราบอกว่า รัก ตา ปาก มือ แขน และขา ของเรา ก็ควรแสดงออกมาให้เห็นว่า มาจากใจจริง ๆ

หากปากของเราจะบอกว่า รักพี่น้อง แต่ตัวของเราไม่เคยมาปรากฏอยู่ร่วมกับพี่น้องเลย ก็คงจะขัดกัน

หากปากของเราบอกว่า รักพี่น้อง  แต่ตัวของเราไม่เคยร่วมสามัคคีธรรมหรือแบ่งปันสิ่งดีใด ๆ ในชีวิตกับพี่น้องเลย นั่นก็คงจะเชื่อถือไม่ได้ เช่นกัน!

หากปากของเราบอกว่า รักพี่น้อง แต่วัน ๆ เราเอาแต่สาละวนกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาเงิน ทอง ความสำเร็จ หรือความสุขภายในโลกนี้ตามลำพัง (อย่างเห็นแก่ตัว) โดยไม่แยแสพี่น้อง และยิ่งหนักเข้าไปใหญ่

หากปากของเราบอกว่า รักพี่น้อง แต่เรายังแสดงอาการไม่ชอบหรือเกลียดพี่น้องออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะการเกลียดชังเช่นนั้นจะกลับกลายเป็นตัวพิสูจน์ว่า เราเองไม่ใช่ลูกของพระเจ้า แต่เป็นผู้ฆ่าคน!

“เรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่‍น้อง ผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตาย ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคน และพวก‍ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่‍มีชีวิตนิ‌รันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลย” (1ยอห์น 3:14-15)

ดังนั้น หากเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริง (ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า) เราจะต้องแสดงความรักของเราต่อพี่น้องผ่านทั้งทางคำพูด และการกระทำของเรา!

“ลูกทั้ง‍หลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำ‍พูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริ” (1ยอห์น3:18)

วันนี้ คุณได้แสดงหลักฐานเช่นว่านั้นออกมาอย่างชัดแจ้งแล้วหรือยังว่า คุณรักพระเจ้าของคุณจริง ๆ ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr ภาพ: animaljamcommunity.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.