นำข่าวประเสริฐไปสู่โลกกว้าง

ที่ๆผู้คนอยู่

นำข่าวประเสริฐออกสู่โลกกว้าง

พระ‍องค์ จึงตรัสแก่พวก‍เขาว่า “ให้พวก‍เราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้‍เคียง เราจะได้ประ‌กาศที่นั่นด้วย การที่เรามาก็เพื่อสิ่ง‍นี้” (มาระโก 1:38)

พระเยซูเสด็จไปพบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ เพราะพระเจ้าต้องการพบเธอ พระเยซูทรงเดินทางอ้อมเพื่อเข้าไปในดินแดนศัตรู ทำให้เราเห็นพระทัยห่วงใยของพระองค์ และมีสองสิ่งที่เราต้องใส่ใจ เมื่อนำข่าวประเสริฐออกไปสู่โลกกว้าง

สิ่งแรก – เราต้องไปในที่ๆผู้คนอยู่กัน พระเยซูไม่ได้บอกว่าโลกทั้งโลกต้องมาที่คริสตจักร แต่พระองค์บอกว่าคริสตจักรต้องออกไปสู่โลกกว้าง ตามที่พระกิตติคุณมาระโกกล่าว :  พระ‍องค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวก‍ท่านจงออกไปทั่ว‍โลก ประ‌กาศข่าว‍ประ‌เสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

หลายปีที่แล้วองค์กร  Harvest Ministries ของเราออกไปประกาศที่ดิสนี่ย์แลนด์  มีคนถามว่า “ทำไมถึงดิสนี่ย์แลนด์? ทำไมไปจัดประกาศในที่แบบนั้น?”

ผมตอบว่า “เพราะพระเยซูสั่งให้เราออกไปทั่วโลก (สั่งสอนชนทุกชาติ)” พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้เว้นดิสนี่ย์แลนด์ ที่นั่นมีผู้คนทุกชนชาติ เราจึงต้องไปในสถานที่เช่นนั้น สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือหลายคนสนใจ และหลายคนได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า … สรรเสริญพระเจ้า

เราต้องเข้าไปในที่ๆมีผู้คนครับ

สิ่งที่สอง – เราต้องมีใจห่วงใยในผู้คนที่เรานำข่าวประเสริฐไปประกาศ พระเยซูต้องไปสะมาเรียเพราะทรงห่วงใยหญิงที่บ่อน้ำ (ดูยอห์น  4:4) เมื่อ อ เปาโลอยู่ในกรุงเอเธนส์ ท่านเห็นคนในเมืองกราบไหว้รูปเคารพ และพระวิญญาณทรงเร้าใจ (ดูกิจการ 17:16–17) ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นผู้คนหันไปกราบไหว้พระเทียมเท็จ

ทำนองเดียวกัน การประกาศข่าวประเสริฐให้เกิดผลต้องเริ่มจาก “ภาระใจที่พระเจ้ามอบให้” เราจึงต้องห่วงใยและใส่ใจเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำ

คุณห่วงใยใคร? คุณอยากออกไปช่วยคนที่กำลังไปสู่ความพินาศหรือไม่?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ mouseplanet.com)

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.