ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย?

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย?

(จงเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า!)

“ยิ่งคุณเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงมากเท่าไร จิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น!”

(The less you obey the Word of God, The more you distance yourself from God in the spiritual realm.) -Sunday Adelaja-

ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา เราก็ควรรักพระองค์เช่นกัน แล้วเราจะรักพระองค์อย่างไร?

ให้ดูองค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง แม้พระองค์ทรงทรงทัดเทียมกับพระเจ้าพระบิดา แต่กระนั้น พระองค์ก็ยังคงเชื่อฟังพระบัญชาของพระบิดาด้วยความนอบน้อมจนถึงความมรณา

“ถึง‍แม้‍ว่าพระ‍องค์เป็นพระ‍บุตร พระ‍องค์ก็ทรงเรียน‍รู้ที่จะเชื่อ‍ฟังโดยการทน‍ทุกข์ต่างๆ”  (ฮีบรู 5:8)

ดังนั้น หากเรารักพระเจ้า เราก็ควรเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า และกระทำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เช่นกัน อ.เปาโล เปรียบเทียบการเชื่อฟังพระเจ้า พระบิดาของพระคริสต์ กับการเชื่อฟังสามีของภรรยา และการเชื่อฟังพระคริสต์ของคริสตจักร!

ท่านกำชับว่า…

“ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อ‍ฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อ‍ฟังองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”  (อฟ.5:22)

“คริสต‌จักรยอมเชื่อ‍ฟังพระ‍คริสต์อย่าง‍ไร ภรรยาก็ควรยอมเชื่อ‍ฟังสามีทุก‍ประ‌การอย่างนั้น” (อฟ.5:24)

ด้วยเหตุนี้ หากเรากล่าวว่า เราเป็นคริสเตียนแต่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพระบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ เราจะเรียกตัวเราว่าเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

แล้วพระบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าคืออะไร?

พระบัญญัติเอกของพระเจ้า คือ จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ  สุดกำลังและสุดความคิด! และพระบัญญัติรองก็คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ธรรมบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้า ทั้งหมดสรุปลงเหลือเป็นเพียงพระบัญญัติ 2 ข้อนี้เท่านั้น

 “ธรรม‍บัญญัติและคำของผู้‍เผย‍พระ‍วจนะทั้ง‍หมด ก็ขึ้นอยู่กับพระ‍บัญญัติสองข้อนี้”   (มธ.22:40)

และองค์พระคริสต์ก็ทรงประทานพระบัญญัติใหม่ให้อีกข้อหนึ่งแก่เราแบบเจาะจงเพิ่มไว้อีกข้อหนึ่ง คือ

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา”  (ยน.13:34-35)

ดังนั้น พี่น้องที่รัก นับจากนี้เป็นต้นไป ขอให้เราสำแดงความเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ ด้วยการชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งความรักประจักษ์ชัดอย่างแท้จริงแก่ชาวโลกนี้ เพราะหากเรากระทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างนี้ ชีวิตของเราย่อมปลอดภัยเป็นแน่…!

…จริงไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.