พบพระเจ้าในผืนดินแห้งแล้ง

Elijah is Fed by Ravens I Kings 17:5-6

พบพระเจ้าในผืนดินแห้งแล้ง

ขอให้เรายังคงยึด‍มั่นในความหวังที่ประ‌กาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่น‍ไหว เพราะว่าพระ‍องค์ผู้ประ‌ทานพระ‍สัญญานั้นทรงซื่อ‍สัตย์ (ฮีบรู 10:23)

เอลียาห์ ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม ทำให้ฉันคิดถึงตัวเอง พระเจ้าทรงขอให้ท่านทำและพูดสิ่งที่ยาก และมีสิทธิพิเศษ มีประสบการณ์แสดงถึงฤทธิอำนาจอันอัศจรรย์ของพระองค์ ท่านเคยอยู่ในจุดที่ถูกความกลัวเกาะกุมจนต้องหนีปัญหา เหน็ดเหนื่อยและจมอยู่ในความตึงเครียด บดบังความหวังจนมืดมิด และรู้สึกโดดเดี่ยว แต่พระเจ้าทรงห่วงใย ส่งสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตมาให้ ท่านได้พบพระเจ้าในเสียงสนั่นและในเปลวเพลิง แต่กลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากพระองค์ ในท่ามกลางการขึ้นและลงของชีวิต ท่านยังรักและรับใช้พระเจ้า ทำให้ฉันคิดถึงตัวเอง

เรื่องของเอลียาห์เริ่มใน 1พงศ์กษัตริย์ 17 เมื่อพระเจ้าส่งท่านไปพูดกับกษัตริย์อาหับที่ปกครองอิสราเอลอย่างชั่วร้ายในเวลานั้น

เอ‌ลี‌ยาห์ชาวทิช‌บีอาศัยอยู่ในกิ‌เล‌อาด ได้ทูลอา‌หับว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าแห่งอิสรา‌เอล ผู้ซึ่งข้า‍พระ‍บาทปรน‌นิ‌บัติ ทรง‍พระ‍ชนม์‍อยู่แน่ฉัน‍ใด จะไม่‍มีน้ำ‍ค้างหรือฝนในปีเหล่า‍นี้ฉัน‍นั้น นอก‍จากตามคำของข้า‍พระ‍บาท” (1พงศ์กษัตริย์ 17:1)

หลังจากนั้นท่านก็หนีไปซ่อนตัวที่ลำธารเครีท  และที่ลำธารนี้ พระเจ้าทรงเตรียมน้ำและอาหารให้ท่าน น่าอัศจรรย์มีอีกาคาบเนื้อมาให้ทุกวัน – พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมของเรา

สิ่งสำคัญที่ต้องการให้เห็น แม้เอลียาห์เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ ท่านยังต้องผ่านช่วงเวลาความกันดารแห้งแล้ง แม้พระเจ้าทรงดูแล แต่ไม่ได้ปลดท่านให้พ้นจากความทุกข์ใจที่เกิดจากการรับใช้ แม้จะกระหาย หิว และในท่ามกลางความทุกข์ที่ส่งผลต่อท่าน เหมือนที่เกิดกับชาวอิสราเอลที่มีใจกบฎต่อพระองค์ เช่นเดียวกับพวกเรา พระเยซูตรัสถึงความจริงนี้ในมัทธิว 5:45 เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระเจ้า “…ทรงให้ดวง‍อา‌ทิตย์ของพระ‍องค์ขึ้นส่อง‍สว่างแก่ คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝน‍ตกแก่คนชอบ‍ธรรมและคนอธรรม”

ความแห้งแล้งและความยากลำบากเป็นความจริงของชีวิต

เมื่อเกิดความแห้งแล้ง กษัตริย์อาหับโกรธมาก สั่งตามล่าเอลียาห์ (1พงศ์กษัตริย์ 18:10) แม้จะพยายาม พระเจ้าทรงซ่อนเอลียาห์ไว้ถึงสามปี  ใช้ความแห้งแล้งในอิสราเอลเพื่อให้ประชากรหันกลับมาหาพระองค์ – เมื่อลำธารเครีทแห้งขอด พระเจ้าส่งท่านไปยังบ้านของหญิงม่ายที่ยำเกรงพระองค์ในเมืองศาเรฟัทในไซดอน สถานการณ์กำลังถึงจุดเดือด ผืนนาแห้งแล้ง อาหารขาดแคลนอย่างหนัก แต่ในท่ามกลางความกันดารนี้ พระเจ้าทรงมีภารกิจที่สดใหม่ให้เอลียาห์ทำ

พระองค์ไม่ได้ให้เอลียาห์แค่รอดจากความแห้งแล้ง ทรงปรารถนาให้ท่านรับใช้และวางใจพระองค์ในท่ามกลางความทุกข์ยาก พระเจ้าทรงใช้ความแห้งแล้งนำเอลียาห์ไปสู่พื้นที่ใหม่แห่งพระราชกิจ  – พื้นที่แห่งความหวัง และเพื่อชีวิตของผู้อื่น – ที่ๆเราเดินได้ด้วยความเชื่อที่สดใหม่ ที่ๆเราไม่คุ้นเคย

คุณและคนที่คุณรักกำลังอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งหรือเปล่า? คุณร้องหาพระเยซูหรือยัง? หวังพึ่งในพระคุณ การจัดเตรียม และความสงบในจิตใจในช่วงแห่งความทุกข์ยากและทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง พระเจ้าทรงเชิญชวนให้เราวางใจในพระองค์ รับใช้ต่อด้วยความสัตย์ซื่อในท่ามกลางความทุกข์ยาก อย่าลืมว่าคุณไม่เคยอยู่ตามลำพัง

ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่ หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ (ฮีบรู 10:23)

 

โดย Gwen Smith

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

(Cr.ภาพ lavistachurchofchrist.org )

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.