จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99

จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?

 “สิ่งที่จะทำให้ลูกหลานของคุณเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขา แต่มาจากสิ่งที่คุณได้ฝึกสอนพวกเขาให้ทำเพื่อตัวพวกเขาเอง”

(It is not what you do for your children, but what you have taught Them to do for themselves that will make them successful Human beings.)

ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือในคริสตจักร เราต้องฝึกและสอนคนในบ้านและในคริสตจักรให้รู้จักทำสิ่งที่เขาควรทำ และไปในทิศทางที่เขาควรจะเดินไป!

อย่างเช่น อ.เปาโล เตือนทิโมธีให้ระวังตัวกับคำสอนที่ผิดเพี้ยน ซึ่งเข้ามาในคริสตจักร และทำให้คนบางคนละทิ้งความเชื่อ(ที่ถูกต้อง) ไปติดตามคำสอนที่ล่อลวงจากมารผ่านมาทางคนหน้าซื่อใจคด และมีจิตสำนึกตายด้านที่โกหกผู้อื่นแบบหน้าตาเฉย

อ.เปาโล กำชับให้ทิโมธีชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่ผู้น้องในคริสตจักร และสอนพวกเขาให้เติบโตในความจริงแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดี และให้พยายามป้องกันและห่างไกลจากเรื่องเท็จเทียมเหล่านั้น

อ.เปาโล กำชับทิโมธีเองให้ฝึกฝนตนเองในทางของพระเจ้า

“ถ้าท่านให้คำ‍แนะ‍นำเหล่า‍นี้แก่พี่‍น้อง ท่านก็จะเป็นผู้ปรน‌นิ‌บัติที่ดีของพระ‍เยซู‍คริสต์ เจริญเติบ‍โตด้วยถ้อย‍คำแห่งความเชื่อ และหลักคำ‍สอนอันดีตามที่ท่านประ‌พฤติตามแล้วนั้น อย่าเกี่ยว‍ข้องกับนิยายของพวกไม่นับ‍ถือพระ‍เจ้า และเรื่องเล่าที่ไร้‍สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระ‍เจ้า” (1ทิโมธี 4:6-7)

สิ่งที่ อ.เปาโลตรากตรำพร่ำสอนทิโมธีและผู้เชื่ออื่นๆ ทำให้พวกเขากลายเป็นหลักและเป็นแบบอย่างให้แก่บรรดาคนที่มองดูพวกเขาอยู่

อ.เปาโล ปล้ำสู้ฝึกฝนพวกทิโมธีให้กำชับและสั่งสอน สิ่งที่ท่านได้สอนแก่คนอื่น ๆ ต่อๆ ไป

“จงสั่งและสอนสิ่ง‍เหล่า‍นี้ อย่าให้ใครหมิ่น‍ประ‌มาทความอ่อน‍วัยของท่าน แต่จงเป็นแบบ‍อย่างแก่บรร‌ดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประ‌พฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริ‌สุทธิ์ จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระ‍คัมภีร์ในที่ประ‌ชุม ให้กับการเทศนาและสั่ง‍สอนจน‍กว่าข้าพ‌เจ้าจะมา อย่าละเลยของ‍ประ‌ทานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งประ‌ทานแก่ท่านตามคำเผย‍พระ‍วจนะ เมื่อคณะผู้‍ปก‍ครองวางมือบนตัวท่าน”  (1ทิโมธี 4:11-14)

การอุทิศทุ่มเทเวลาของ อ.เปาโลต่อทิโมธีและพวก ได้ทำให้พวกเขามีความก้าวหน้าในฝ่ายจิตวิญญาณออกมาให้ประจักษ์ แต่ อ.เปาโล ก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น แต่ท่านยังได้กำชับพวกเขาให้ดูแล และพัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อๆ ไป เพื่อว่าเขาจะไม่แค่ช่วยตัวของเขาเองเท่านั้น แต่ยังจะได้ช่วยให้ผู้อื่นให้รอดด้วย

“จงปฏิ‌บัติหน้า‍ที่เหล่า‍นี้และทุ่ม‍เทตัวเองให้กับหน้า‍ที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าว‍หน้าของท่าน 16จงเอา‍ใจ‍ใส่ทั้งตัวท่านและคำ‍สอนของท่าน จงประ‌พฤติสิ่ง‍เหล่า‍นี้อยู่เสมอ เพราะเมื่อทำอย่าง‍นี้แล้ว ท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่าน และทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้”  (1ทิโมธี 4:15-16)

ดังนั้น หากว่าคุณปรารถนาที่จะเห็นครอบครัวและคริสตจักรของคุณก้าวหน้า และเจริญพัฒนาไปไกลอย่างยาวนานและยั่งยืน คุณต้องไม่เพียงทำอะไรให้ลูกหลานของคุณแค่นั้น แต่คุณจะทุ่มเทสั่งสอนและฝึกฝนพวกเขาให้มีความเจริญพัฒนาในฝ่ายจิตวิญญาณจนเติบโตแข็งแรง สามารถช่วยตัวเอง และช่วยผู้อื่นต่อ ๆ ไปได้ด้วย แล้วพวกเขาจะกลายเป็นคริสตชนที่เจริญพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer

(Cr.ภาพ www.pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.