ความสำเร็จคืออะไร?

Children watching monsoon cloud formation

ความสำเร็จคืออะไร?

“ก่อนคุณเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือเรื่องของการทำให้ตัวคุณเองเติบโต เมื่อคุณกลายเป็นผู้นำ ความสำเร็จเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเติบโต!”

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” – Jack Welch

ตอนคุณยังเด็ก คุณคิดถึงแต่ตัวเอง

ตอนคุณโตขึ้น คุณเริ่มคิดถึงคนอื่น

ตอนคุณเป็นผู้ใหญ่ คุณกลายเป็นผู้ให้

ตอนคุณเป็นพ่อเป็นแม่ คุณคือผู้เสียสละแบบลืมตัวเอง!

 

เช่นเดียวกับด้านจิตวิญญาณ

เมื่อคุณยังเป็นทารก คุณไม่คิดถึงใคร

เมื่อคุณเป็นเด็ก คุณคิดถึงแต่ตัวเอง

เมื่อคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะคิดถึงคนอื่น

(หรืออย่างน้อยก็พอ ๆ กับที่คุณคิดถึงตัวคุณเอง หรือมากกว่าที่คุณคิดถึงตัวเอง)

…คุณจะกลายเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะตามธรรมชาติหรือโดยการแต่งตั้ง

และหากคุณเป็นผู้นำแท้ที่พระเจ้าทรงเรียกและแต่งตั้ง คุณจะมีใจปรารถนาที่จะเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้เติบโตจนเป็นผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำได้เช่นกัน!

 

 สิ่งที่คุณจะทำคือ

  1. คุณจะเลือกคนบางคน (ที่คุณเห็นว่ามีหน่วยก้านในด้านใจสู้ และหิวกระหายในการรับใช้) และจัดแยกเวลาออกมาเพื่ออุทิศตัวเสริมสร้างวางรากฐานชีวิตของคน ๆ นั้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน)
  2. คุณจะใส่ใจและจดจ่อกับความสามารถ ทักษะ หรือของประทานของเขา และมุ่งเปิดโอกาส หาสนาม หรือช่องทางให้เขาได้ฝึกฝนใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้ว ในการรับใช้ อย่างเต็มที่
  3. คุณจะเป็นดุจครูที่ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ และวิถีแห่งการร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง(อย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือหากได้ทุกวันก็ยิ่งเป็นการดี)ขึ้นในชีวิตของเขา
  4. คุณจะลงทุนชีวิตกับเขาทั้งทางตรงทางอ้อม โดยการประพฤติหรือกระทำทุกอย่างที่คุณพูดคุณสอนให้เขาได้เห็นเป็นตัวอย่างชัดพอที่เขาจะเลียนแบบและทำตามได้อย่างเป็น ลำดับขั้นตอน
  5. คุณจะเป็นพี่เลี้ยงติดตาม ประเมินความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณของเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยโดยไม่ให้เกิดความรำคาญ หรือออกอาการควบคุมหรือก้าวก่ายชีวิตของเขาอย่างเกินเลย
  6. คุณจะตอกย้ำถึงค่านิยมของคนของพระเจ้าแก่เขาอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งเป็นการส่วนตัว หรือในที่ประชุมพบปะต่างๆ เพื่อให้เขาตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติตนตามที่ได้รับการวางรากและวางแบบมาแล้ว
  7. คุณจะเป็นดุจโค้ชฝึกฝนให้เขาให้สามารถยกระดับความคิดหรือทัศนคติของเขาให้สูงขึ้นกว่าปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆที่ เขาเผชิญอยู่ โดยมองจากสายตาของพระเจ้า และสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ จากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์(ไม่ดี)ที่เผชิญอยู่ในขณะที่กำลังการกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
  8. คุณจะสำรวจความต้องการและภาระใจของเขา และคนอื่น ๆ ในคริสตจักร(หรือในชุมชน)และฝึกฝนอบรมเขาให้สามารถสนองตอบความต้องการเหล่านั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  9. คุณจะเสริมสร้างและหมั่นพัฒนาเขาจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้ใหญ่ในด้านจิตวิญญาณที่รู้จักวิเคราะห์ ตัดสินใจเลือกสรรวิถีและวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเขาและสามารถรับใช้ร่วมกันได้ประดุจทีม
  10. คุณจะจะจัดเวลา พูดคุยพบปะสื่อสารกับเขาอย่างใกล้ชิดอย่างใส่ใจ และวางแผนร่วมกัน และมอบหมายงานให้ทำอย่างชัดเจนพร้อมสนับสนุนและสอนให้เขารู้จักแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด และวางใจรอคอยพระองค์จนถึงที่สุด

หากคุณได้กระทำตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยความรัก ความเชื่อ และความหวังในตัวเขา โดยการให้กำลังใจ ช่วยเหลือ ชี้แนะ เคียงข้างเขา จนเขามีวุฒิฝ่ายวิญญาณ และไปช่วยผู้อื่นให้รอด เสริมสร้างและพัฒนาเขาให้เจริญสืบต่อไป

…คุณก็คือผู้นำตัวจริง ที่ประสบความสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้า!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.