ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน?

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad

ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน?

“คนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในบ้าน มักมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสนามธุรกิจ”

(People who have good relationships at home are more effective in the marketplace.)

คำว่า “ประสิทธิภาพ” (effective) มีความหมายสากลว่า …

“ประสบความสำเร็จ หรือบรรลุถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ”

(successful or achieving the results that you want.)

หากเราทุ่มเทและหวังจะได้อะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ผลที่ต้องการนั้น ก็ต้องถือว่า ผิดหวัง หรือล้มเหลว!

ดังนั้น หากเราต้องการได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือที่ตั้งไว้ เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้มากขึ้น แล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเราได้อย่างไร?

 1. ให้เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราต้องการอะไรตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น อาทิ
 • ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว
 • ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในที่ทำงานหรือในคริสตจักร
 • การมีรายรับที่มากขึ้น
 1. ให้เราจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่จะทำให้ชัดแจ้ง

เราควรควบคุมรายละเอียดทั้งหลายและจัดลำดับของสิ่งที่จะทำออกเป็นลำดับดังนี้

 • สิ่งที่ต้องทำ
 • สิ่งที่ควรทำ
 • สิ่งที่อยากทำ

และให้เราทำสิ่งที่ต้องทำในลำดับที่ 1 ก่อน จึงจะลงมือทำสิ่งที่อยู่ในลำดับที่ 2 และจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นในลำดับ 1 และ 2 แล้ว จึงค่อยทำสิ่งที่อยู่ในลำดับที่ 3  อีกทั้งให้เรารู้จักรับมือกับสิ่งที่เข้ามารบกวนหรือขัดจังหวะ

 1. ให้เรารู้จักใช้เครื่องมือและช่องทางต่าง ๆ ในการเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในงานที่เราทำ -โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ให้เรารู้จักดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพของเรา

ให้เรามีความสุขสดชื่น และแข็งแรง น่าดู น่าเข้าใกล้ แล้วเราจะทำอะไรได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 1. ให้เราหมั่นและเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสิ่งที่เราทำอยู่ให้มากขึ้น เหมือนเหล็กที่ต้องลับให้คมตลอดเวลา

ให้เรามีความเฉียบไว และเฉียบคมอยู่เสมอ พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อมีจังหวะและโอกาส!

แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะในตลาดร้านค้า หรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือ ความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวของเราเอง  เพราะต่อให้เราประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่หรือในอาชีพการงาน แต่พอกลับไปถึงบ้านแล้ว เราไม่มีความสุข เพราะมีแต่สงครามคารม สงครามประสาทหรือสงครามสมอง เราก็คงจะไม่ได้พักสงบหรือผ่อนคลายแล้ว เราจะเรียกตัวเองว่า คนมีประสิทธิภาพหรือผู้ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มปากหรือ?

ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใด หรือในที่ใด ๆ ในโลกนี้ ขอให้เราเริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในสัมพันธภาพระหว่างเรากับคนในบ้านของเราก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่สมรสของเรา!

นั่นคือ ขอให้เราจัดเวลา  จัดทุนทรัพย์และลงทุนกับการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวของเราให้แข็งแกร่ง ด้วยสายใยรัก เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นมาจากจิตใจของเรา และสานต่อโดยจิตใจของคนอื่น ๆ ในครอบครัวของเรา โดยเฉพาะ คนที่เป็นสามีภรรยาหรือบิดามารดา พี่น้อง และลูก ๆ ของเรา เพราะหากว่าคนในบ้านของเราไม่เอาด้วยกับเรา เราจะไปได้ไกลสักแค่ไหน?

และบ้านที่เราพูดถึงนี้ จะต้องเป็นบ้านที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนาขึ้น เพราะว่า หากบ้านของเราไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วย ต่อให้สัมพันธภาพของเรากับคนในบ้านจะดีมากสักเพียงใด ในที่สุดครอบครัวของเราก็อาจจะไปไม่รอด!

“ถ้าพระ‍ยาห์‌เวห์มิ‍ได้ทรงสร้างบ้าน บรร‌ดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อย‍เปล่า ถ้าพระ‍ยาห์‌เวห์มิ‍ได้ทรงเฝ้ารักษานคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อย‍เปล่า เป็นการเหนื่อย‍เปล่า ที่ท่านลุก‍ขึ้นแต่‍เช้า‍มืด ทำงานจนดึก กินอาหารที่ได้จากงานตราก‌ตรำ เพราะพระ‍องค์ประ‌ทานการนอน‍หลับแก่ผู้ที่พระ‍องค์ทรงรัก” (สดุดี 127:1-2)

ฉะนั้น ขอให้เราจดจำไว้เสมอว่า … ประสิทธิภาพในชีวิตของเราเริ่มต้นที่บ้าน ที่มีพระเจ้าเป็นประมุข

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ clipart panda)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.