ข้ารับใช้โดยสมัครใจ

%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

ข้ารับใช้โดยสมัครใจ

ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่าง‍กายของพวก‍ท่านเป็นวิหารของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวก‍ท่านได้รับจากพระ‍เจ้า และท่าน‍ทั้ง‍หลายไม่ใช่เจ้า‍ของตัวท่านเอง? (1โครินธ์ 6:19)

อัครสาวกเปาโลมักพูดถึงตัวท่านเองว่าเป็น “ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์” หรือ “ดูโลส” –  ผู้รับใช้โดยสมัครใจ ดูโลสเป็นคำในภาษากรีกที่นำมาใช้บ่อยครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ หมายถึงทาส หรือคนรับใช้ แต่เป็นทาสหรือคนรับใช้ที่พิเศษ คือเป็นผู้สมัครใจเป็นทาส เป็นผู้รับใช้โดยไม่ถูกบีบบังคับ “ดูโลส” เป็นคนที่ได้รับอิสรภาพแล้ว แต่เลือกที่จะรับใช้ผู้เป็นนายต่อเพราะความรัก ดังนั้นผู้รับใช้หรือทาสเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า ดูโลส – ทาสสมัคร หรือข้ารับใช้ด้วยเต็มใจ

ในฐานะคริสเตียน นี่คือสิ่งที่เราเป็น พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายหนี้ราคามหาศาลให้เราแล้ว ทรงให้อภัย และยกโทษบาปให้เรา และเราควรเป็นข้ารับใช้พระองค์ด้วยใจสมัคร ปรนนิบัติพระองค์ไม่ใช่เพราะต้องทำ แต่เพราะเราต้องการทำ เรารับใช้พระองค์เพราะเรารักพระองค์ ตระหนักดีถึงของประทานที่มอบให้ ความสามารถบางอย่าง แหล่งทรัพยากรต่างๆในชีวิตเราที่ต้องนำมาใช้เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์

พระคัมภีร์กล่าวว่า “19ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่าง‍กายของพวก‍ท่านเป็นวิหารของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวก‍ท่านได้รับจากพระ‍เจ้า และท่าน‍ทั้ง‍หลายไม่ใช่เจ้า‍ของตัวท่านเอง? 20เพราะว่าพระ‍เจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระ‍เกียรติแด่พระ‍เจ้าด้วยร่าง‍กายของพวก‍ท่านเถิด” (1โครินธ์ 6:19-20)

พระเยซูตรัสว่า “เช่นนั้นแหละ ทุก‍คนในพวก‍ท่านที่ไม่‍ได้สละสิ่ง‍สาร‌พัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่‍ได้” (ลูกา 14:33) คำว่า “สละสิ่งสารพัด” หมายถึงยอมจำนนในความเป็นตัวคุณ และกล่าวลาจากตัวตนเดิมๆ ไม่ได้หมายความว่าสาบานตนจะถือความยากจน แต่ให้ตระหนักว่าทุกสิ่งที่มี ที่ได้มา เป็นของพระเจ้า

ชีวิตเราเป็นของพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า เราที่เป็นคริสเตียนจะยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวันหนึ่งข้างหน้า รายงานว่าทำอะไรกับทุกสิ่งที่พระองค์มอบให้

พระเจ้าทรงจ่ายราคาให้เราแล้ว เราล่ะทำอะไรเพื่อพระองค์บ้าง? 

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ cpadavao.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.