จงซื่อสัตย์

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

จงซื่อสัตย์

แต่ตัวท่านเล่า ทำไมจึงกล่าวโทษพี่‍น้องของท่าน? หรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ทำไมท่านจึงดู‍หมิ่นพี่‍น้องของท่าน? เพราะ‍ว่าเราทุก‍คนต้องยืนอยู่หน้าบัล‌ลังก์พิพาก‌ษาของพระ‍เจ้า (โรม 14:10)

บางทีคุณอาจกำลังรับใช้พระเจ้าในงานบางอย่าง ทำงานหนัก แต่อยู่เบื้องหลัง แล้วคุณก็แอบบ่น “ไม่มีใครเห็นงานที่ฉันทำเลย งานที่ไม่เคยมีคำขอบคุณ”

จงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย พระเจ้าทรงเฝ้าดูอยู่ อย่างที่ 1โครินธ์  4:2 กล่าว “ยิ่ง‍กว่า‍นั้น บรร‌ดาผู้รับมอบฉัน‌ทะย่อมได้รับการคาด‍หวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วาง‍ใจได้”

อาจเป็นได้ที่พระเจ้าจะทรงเปิดโอกาสดีๆใหม่ๆให้คุณในชีวิต สิ่งที่คุณไม่คิดฝันว่าจะเป็นไปได้ และต้องรอจนไปถึงสวรรค์เพื่อจะได้รับคำชื่นชม และบำเหน็จในสิ่งที่ได้ทำ พระเยซูตรัสว่า “เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ และพระ‍บิดาของท่านผู้ทอด‍พระ‍เนตรเห็นในที่ลี้‍ลับ จะประ‌ทานบำ‌เหน็จแก่ท่าน”  (มัทธิว 6:4)

ในฐานะคริสเตียน วันหนึ่งเราต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า รายงานว่าทำสิ่งใดไปบ้างกับความรู้ ความสามารถ ของประทาน หรือทรัพยากรที่มี เวลาของเรา และสิ่งอื่นๆที่พระองค์ประทานให้ (ดู 1โครินธ์  3:11–15) บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ที่พูดถึงนี้ ต้องไม่นำไปปนกับพระที่นั่งใหญ่สีขาวในวิวรณ์  20 แต่บัลลังก์พิพากษาที่พูดถึง เป็นบัลลังก์ที่พระคริสต์จะประทานบำเหน็จให้แก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์

เมื่อเราตายจากโลกนี้และเข้าสู่สวรรค์ เราเข้าไปได้เพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเพื่อเรา เราแต่ละคนต้องยืนต่อหน้าพระองค์ และไฟแห่งการพิพากษาของพระเจ้าจะชำระให้เห็นว่าเราได้ทำสิ่งใดบ้างเพื่อพระองค์

ถ้าเราปล่อยชีวิตให้สูญเปล่า ปล่อยเวลาให้ผ่านไป ใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้ไปอย่างสิ้นเปลือง แต่เราก็ยังรอด เพราะพระคริสต์รับโทษแทนเราไปแล้ว แต่เราจะไม่มีของขวัญ หรือสิ่งใดจากชีวิตนี้ไปถวายพระองค์

นับเป็นพระพรเมื่อเรารับผิดชอบ นำสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ไปใช้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อให้พระองค์ชื่นพระทัย

นำสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ แม้เล็กน้อย รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ อย่าลืมว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองอย่างสนพระทัย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ teenee.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.