มีชีวิตใหม่ แปลว่าอะไร?

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2

มีชีวิตใหม่ แปลว่าอะไร?

คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวก‍ท่านที่คู่กับการประ‌พฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณ‌หาล่อ‍ลวงทำให้พินาศไป และให้วิญ‌ญาณและจิต‍ใจของพวก‍ท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระ‍เจ้าในความชอบ‍ธรรมและความบริ‌สุทธิ์อย่างแท้‍จริง (เอเฟซัส 4:22-24)

หนึ่งในเรื่องโปรดของผมจากพระคัมภีร์คือเรื่องลาซารัส สหายของพระเยซู  ลาซารัสป่วยหนัก และเมื่อพระเยซูทรงทราบ พระองค์ทรงรอจนลาซารัสสิ้นชีวิต และศพถูกนำไปฝังแล้วสี่วัน จึงเสด็จไป เมื่อถึงอุโมงค์ฝังศพ พระองค์ทรงสั่งให้เอาหินที่ปิดปากอุโมงค์ออก และทรงทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมา

ที่น่าสนใจหลังจากนั้น ลาซารัสเดินออกมา ถูกพันธนาการไว้ด้วยผ้าลินินพันศพก่อนนำไปฝัง และพระเยซูตรัสว่า “จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด” (ยอห์น 11:44)  ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่ผมชอบมาก  พระเยซูไม่ยอมให้ลาซารัสที่ฟื้นขึ้นมา ยังถูกผ้าพันศพพันอยู่ พระองค์ปรารถนาให้ลาซารัสถอดผ้าที่พันธนาการคนตายออกเสีย และเดินหน้ามีชีวิตใหม่

เช่นเดียวกัน เมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์ และฟื้นขึ้นจากความตายต่อบาป พระเยซูทรงบอกให้เราถอดชุดแห่งความตายที่พันธนาการออก และสวมใส่เสื้อแห่งพระคุณและพระสิริของพระองค์

คริสเตียนหลายคนเดินออกมาจากอุโมงค์ฝังศพแล้ว แต่ยังถูกพันธนาการอยู่ในเสื้อแห่งความตายและความบาป แต่ในพระคริสต์ คุณสามารถถอดเสื้อแห่งความตายออก และสวมชุดแห่งชีวิตใหม่แทน  วันนี้จงดำเนินชีวิตใหม่ด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้า !

รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวันในฤทธิอำนาจของพระเจ้า ถอดตัวตนเก่าของคุณทิ้งไป และสวมใส่ชีวิตใหม่

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ myDailyDevotions.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.