ไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94

ไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป

และนี่‍แน่ะ ม่านในพระ‍วิหารก็ฉีก‍ขาดออกเป็นสองท่อนตั้ง‍แต่บนตลอดล่าง แผ่น‍ดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน (มัทธิว 27:51)

ถ้าผมสามารถกลับไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ หนึ่งในช่วงเวลาที่อยากไปอยู่ที่สุดคือเมื่อ “ม่านในพระวิหารฉีกขาดออกเป็นสองท่อน”  

ด้านในของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ในอภิสุทธิสถานที่หีบแห่งพันธสัญญาตั้งอยู่ มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปปีละหนึ่งครั้ง เพื่อถวายเครื่องบูชาไถ่บาปให้แก่ประชาชน ม่านในพระวิหารเป็นผ้าที่ทอขึ้นมา ทั้งหนาและหนัก มีไว้กั้นอภิสุทธิสถานออกจากส่วนอื่นๆของพระวิหาร

เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ที่บนกางเขน ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเรา ม่านที่หนาและหนักนั้นขาดออกเป็นสองท่อน “ตั้งแต่บนตลอดล่าง”  ไม่ใช่ล่างขึ้นไปด้านบนด้วยฝีมือมนุษย์ แต่ถูกฉีกจากบนลงล่าง เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ฉีก

พระองค์บอกว่า “เจ้าไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป เจ้าสามารถเข้ามาหาเราได้ บุตรของเราเปิดทางให้เจ้าแล้ว”

หนังสือฮีบรูอธิบายว่าเราสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าได้อย่างไร:

เพราะ‍ฉะนั้น พี่‍น้องทั้ง‍หลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์‍สิทธิ์โดยพระ‍โลหิตของพระ‍เยซู  ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระ‍องค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระ‍กายของพระ‍องค์  และเมื่อเรามีปุ‌โร‌หิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระ‍เจ้าแล้ว  ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจ‍จริง ด้วยความไว้ใจเต็ม‍ที่ มีใจที่ได้รับการประ‌พรมให้พ้นจากมโน‌ธรรมที่ไม่‍ดี และมีกายที่ล้าง‍ชำระด้วยน้ำสะอาด (ฮีบรู 10:19-22)

ม่านในพระวิหารฉีกขาดเป็นสองท่อน พระเยซูทรงเปิดหนทางให้เรา เราไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งใดเพื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้า เราไม่ต้องผ่านพิธีกรรมใดๆ เพราะพระเยซูทรงเปิดหนทางใหม่แห่งชีวิตให้เราสามารถเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดาได้

พระเยซูทรงจ่ายแทนแล้ว นี่คือสิ่งสำคัญที่เราควรขอบพระคุณและจดจำไว้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ yesterdayprophecy.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.