รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2

รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า

เพราะ‍ฉะนั้นถ้าพระ‍บุตรทรงทำให้พวก‍ท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ (ยอห์น 8:36)

บางครั้งผู้คนทำใจยากที่จะยอมรับว่าพระเจ้าให้อภัยแล้ว พวกเขายังดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองต้องรับโทษกรรมบางอย่าง อาจทรมานตนเองเพื่อใช้โทษนั้น สิ่งที่พวกเขาควรทำคือรับการอภัยที่พระเยซูคริสต์มอบให้ และดำเนินชีวิตอย่างคนได้รับการอภัยแล้ว

“เพราะ‍ฉะนั้นถ้าพระ‍บุตรทรงทำให้พวก‍ท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

ในมัทธิว 9 เราอ่านพบเรื่องชายง่อยที่เพื่อนๆหามใส่แคร่ไปหาพระเยซู เมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อและความพยายามของพวกเขา พระองค์ตรัสกับชายง่อยว่า “ลูกเอ๋ย จงชื่น‍ใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” (ข้อ  2) นี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นพระเยซูตรัสคำว่า “จงชื่นใจเถิด” พระองค์ใช้คำนี้เพื่อให้คนบาปมั่นใจว่าเขาได้รับการอภัยแล้ว

เพื่อนๆของชายง่อยหามแคร่เขาไปหาพระเยซู ไม่ได้หวังจะได้รับการอภัยบาป หวังแค่รักษาจากอาการง่อย พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า

“การที่พูดว่า ‘บาปต่างๆ ของท่านได้รับอภัยแล้ว’ กับการพูดว่า ‘จงลุก‍ขึ้นเดินไปเถิด’ แบบไหนจะง่ายกว่ากัน? ทั้ง‍นี้เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตร‍มนุษย์มีสิทธิ‍อำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้” พระ‍องค์จึงตรัสสั่งคน‍ง่อยว่า “จงลุก‍ขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่าน” (ข้อ 5–6) ชายคนนั้นก็ทำตาม

พระเยซูทรงอภัยบาปให้ชายง่อยคนนั้น และในกรณีนี้ การอภัยของพระเจ้าก่อให้เกิดความกล้า พระเจ้าทรงทำในส่วนของพระองค์แล้ว เราต้องทำในส่วนของเรา พระเจ้าทรงให้อภัยเรา เราต้องรับการอภัยนั้น

คุณดำเนินอยู่ในการอภัยของพระเจ้าหรือเปล่า? หรือยังอยู่ในความรู้สึกผิดเพราะคุณทำใจยอมรับไม่ได้?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Truthbook)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.