บรรดาคนที่ยึดมั่นอยู่จะได้ครอบครอง

%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b0

บรรดาคนที่ยึดมั่นอยู่จะได้ครอบครอง

“ถึงอย่าง‍ไรก็ดี จงยึด‍มั่นสิ่งที่มีอยู่จน‍กว่าเราจะมา และคนที่ชนะและปฏิ‌บัติงานของเราจน‍ถึงที่‍สุด เราจะประ‌ทานสิทธิ‍อำนาจเหนือบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติกับเขา และเขาจะปก‍ครอง‍ดู‍แลคนทั้ง‍หลายด้วยคทาเหล็ก เหมือนอย่างหม้อกระ‌เบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสี่ยงๆ” (วิวรณ์ 2:25-27)

ทุกวันนี้ผู้เชื่อจะถูกทดลองอย่างหนักให้หันออกไปจากพระวจนะของพระเจ้า จากการไถ่ด้วยพระโลหิต และจากความรอดโดยความเชื่อและพระคุณ คริสตจักรจะถูกโจมตีโดยวิญญาณชั่วและลัทธิเทียมเท็จจากมาร

นี่คือพระวจนะจากพระเยซูถึงชาวธิยาทิรา พระองค์ตรัสว่า “จงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมา”

ถึงแม้มันจะยากลำบาก แต่เพื่อนๆครับ จงจำไว้ – ธรรมิกชนจะมีวันหนึ่ง ในข้อ 26 – วันหนึ่งเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาปกครองโลกนี้  และเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์

  • “ถ้าเราสู้‍ทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระ‍องค์ “ (2ทิโมธี 2:12)
  • ”พวก‍ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพาก‌ษาพวกทูต‍สวรรค์” (1โครินธ์ 6:3)

อีกไม่นาน ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา และปกครองโลกนี้  พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจน

  • “เขาจะปก‍ครอง‍ดู‍แลคนทั้ง‍หลายด้วยคทาเหล็ก” (ข้อ 27)

อย่ายอมแพ้ อย่าถอดใจ แต่ยึดมั่นไว้ ผูกพันตนไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ยึดมั่นในความจริงของพระคัมภีร์ และอย่ปล่อยให้หลุดลอยไป

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ A Proverbs 31 wife Ministry)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.