สารจากศิษยาภิบาล

bulletin-201116

20 พฤศจิกายน 2016

สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ผู้รับบัพติศมาในวันอาทิตย์ที่แล้ว

วันพฤหัสนี้ ขอให้ทุกท่านจัดเวลาไปเรียนพระคัมภีร์เล่มใหม่ด้วยนะครับ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดแล้วครับ ใครไม่เคยมาเรียน ใครเคยเรียนแล้วหายไป  หรือแม้แต่ใครที่กำลังเรียนอยู่เป็นประจำ ขอให้มารวมพลังเสริมสร้างกันและกันในทุกวันพฤหัสนะครับ นี่คือการฉีดวัคซีนฝ่ายวิญญาณของเราแต่ละคนในการรับมือการเชื้อของคำสอนเท็จต่าง ๆ ที่คืบคลานเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น หากว่าคุณต้องการช่วยตัวคุณเอง และผู้อื่นก็จงมาเรียนพระคัมภีร์!

ข้อคิดดี ๆ เตือนสติเราจากพระคัมภีร์วันนี้คือ

“คนหนุ่ม(สาว)จะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ ได้อย่างไร? 

ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 

ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ 

ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

 ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ 

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์”  -สดุดี 119:9-11 THSV11

สิ่งที่เราพึงกระทำเพื่อรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และปลอดภัย ก็คือ

  1. ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ซึ่งเราได้ อ่าน ได้ฟัง เรียนมาแล้ว
  2. แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ สุดกำลัง สุดความสามารถ
  3. ไม่หลงจากพระบัญญัติของพระองค์ ไปหาสิ่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว งานอาชีพ    ความสำเร็จหรือความสนุกเพลิดเพลิน
  4. เก็บรักษาสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจและในความคิดของเราทุกวัน

…แล้วพระวจนะของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราและจะทำหน้าที่ดุจวัคซีนฝ่ายวิญญาณในการปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากเชื้อโรคร้ายฝ่ายจิตวิญญาณได้

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ให้สนใจจิตวิญญาณของตัวเอง และคนอื่น ๆ ในครอบครัวอย่างจริงจังมากขึ้น

จงมีวินัย มีความตั้งใจมาเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน

คนเดียวสามารถอ่านพระคัมภีร์เอง รู้และเข้าใจได้ระดับหนึ่ง แต่การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันจะทำให้เราแตกฉานและรู้วิธีประยุกต์ปฏิบัติจริงในชีวิต ดังนั้น จงบังคับตัวเองให้ลงมือจัดเวลามาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันให้ได้ ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้!

นอกจากนี้ ขอให้เราไปเข้ากลุ่มแคร์ในวันต่าง ๆ ที่มี และขอให้เราตั้งใจมาเรียนพระคัมภีร์ มาอธิษฐาน มาสามัคคีธรรม และนมัสการพระเจ้าด้วยกันทุกวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องด้วย แล้วชีวิตของเราจะแข็งแรง!

ขอทักทาย ขออธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอ และอธิษฐานด้วยกันก่อนกลับบ้านนะครับ

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.