สลัดความกลัวทิ้ง โอบกอดพระพร

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3

สลัดความกลัวทิ้ง – โอบกอดพระพร!

สาธุการแด่พระ‍เจ้าพระ‍บิดาของพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของเรา ผู้ประ‌ทานพรฝ่ายจิต‍วิญ‌ญาณทุก‍อย่างแก่เราในสวรรค‌สถานโดยพระ‍คริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

ทราบหรือไม่ความกลัวทำให้เราหลงลืม?

ผมไม่ได้หมายถึงลืมเบอร์โทรศัพท์ ลืมชื่อคน หรือลืมว่าจอดรถที่ไหน ซึ่งก็อาจมีส่วนเป็นได้ แต่ผมหมายถึงความกลัวที่ทำให้คุณลืมพระพร ลืมการเจิมและฤทธิอำนาจของพระเจ้า – ที่มีอยู่ในคุณทันทีที่ได้รับความรอด

มันเคยเกิดขึ้นกับทิโมธี ได้รับของประทานและพระคุณมากมายจากพระเจ้า เพื่อให้ทำพันธกิจตามที่พระองค์มอบหมาย ทิโมธีลืมสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นเมื่อตกอยู่ในความกลัว อ เปาโลจึงกล่าวเตือน

“เพราะ‍เหตุ‍นี้ข้าพ‌เจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของ‍ประ‌ทานของพระ‍เจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพ‌เจ้านั้น จงทำให้รุ่ง‍เรืองขึ้น” (2ทิโมธี 1:6)

ทิโมธีได้ละสายตาจากพระเจ้าและไปเพ่งมองที่ความกลัวแทน จนท่านมองไม่เห็นสิ่งอื่นใด

พี่น้องครับ ผมขอบอกบางสิ่ง “คุณได้รับพระพรอย่างล้นเหลือ” ถ้าคุณถูกความกลัวทำให้เขวไป คุณก็มองพระพรในพระเยซูคริสต์ไม่เห็น ความกลัวจะเป่าเทียนทุกเล่มในใจคุณดับ จะเปลี่ยนสีของท้องฟ้าที่กระจ่างให้มืดมน และจะฉกฉวยความชื่นบานออกไปจากชีวิตคุณ

ตื่นกันเถิดครับ ลุกขึ้นมานับพระพร ทำใจให้เบิกบาน อย่าลืมว่าคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ SearsFlowers)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.