พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทูต‍สวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา‍ทั้ง‍หลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าว‍ดีมายังพวก‍ท่าน เป็นความยินดีอย่าง‍ยิ่งที่จะมาถึงคนทั้ง‍หลาย เพราะว่าในวัน‍นี้ พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของพวก‍ท่านคือพระ‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้ามาประ‌สูติที่เมืองของดาวิด (ลูกา 2:10-11)

ทูตสวรรค์เริ่มด้วยการประกาศถึงสิ่งมหัศจรรย์ล้ำเลิศแก่คนเลี้ยงแกะ “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าว‍ดีมายังพวก‍ท่าน เป็นความยินดีอย่าง‍ยิ่งที่จะมาถึงคนทั้ง‍หลาย…”

วันนี้คุณอาจกำลังทนทุกข์ อาจนึกสงสัย “ไหนล่ะความยินดี?”  “ยินดีเรื่องอะไร?” เรื่อง “จะมีเงินพอใช้ในเทศกาลนี้หรือ?” หรือสิ่งที่ผู้คนรอคอย – “หิมะตก” – จะได้เป็นคริสตมาสที่สมบูรณ์แบบ? หรือว่า “ไม่ใช่” แต่ “เพื่อให้เราไปนมัสการ”

การที่ทูตสวรรค์ไปหาคนเลี้ยงแกะ นั่นคือการเฉลิมฉลองคริสตมาสแรก เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งบนโลกและในสวรรค์เฉลิมฉลองร่วมกัน พระสง่าราศีถูกเปิดเผย คนเลี้ยงแกะเหล่านี้มีโอกาสได้เห็นเป็นพยาน พวกเขาได้เห็นชั่วขณะหนึ่งของฟ้าสวรรค์

คริสตมาสแรก มีการเฉลิมฉลองในสวรรค์ และบนโลก ฉลองการประสูติมาขององค์พระเยซูคริสต์

ในที่สุดมนุษย์ก็มี “พระผู้ช่วยให้รอด” ประสูติที่เมืองดาวิด พระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า (ลูกา 2:11) นี่คือสิ่งสำคัญที่สุด เรามีพระผู้ช่วยที่เสด็จมาช่วยเราให้รอดพ้นจากอำนาจและโทษทัณฑ์ของบาป ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังเผชิญสิ่งใด จงจำไว้: คุณมีพระผู้ช่วย พระองค์ทรงปลดบาปของคุณ และเหวี่ยงทิ้งไปไกล ไกลเหมือนตะวันออกไกลจากตะวันตก

พระคริสต์ แปลว่า “ผู้ได้รับการเจิม” หรืออีกคำ “พระเมสซิยาห์” พระเยซูทรงเป็นผู้ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริง พระสัญญาที่จะส่งพระบุตรลงมาเป็นพระผู้ไถ่ เป็นการย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาเสมอ พระองค์ตรัสว่าจะส่งพระผู้ช่วยลงมา คือพระเมสซิยาห์ และพระเมสซิยาห์ก็เสด็จมา

องค์พระผู้เป็นเจ้า แปลว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจอธิปไตยปกครอง ทรงควบคุมและครอบครองชีวิตเรา

ดังนั้นจงหยุดทำสิ่งที่วุ่นวาย สิ่งที่ทำให้เรายุ่งจนเกินไป แต่ให้ระลึกถึงความหมายแท้จริงของคริสตมาสที่คุณมี

  • มีพระผู้ช่วยให้รอด
  • มีองค์พระผู้เป็นเจ้า
  • มีองค์พระเยซูคริสต์ และ
  • มีพระสัญญาของพระเจ้า

คริสตมาสแรก มีการเฉลิมฉลองในสวรรค์ และที่บนโลก ฉลองการประสูติมาขององค์พระเยซูคริสต์

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ pinterest.com)

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.