คุณเหนื่อยล้าพอหรือยัง?

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

คุณเหนื่อยล้าพอหรือยัง?

แต่พระ‍องค์ตรัสกับข้าพ‌เจ้าแล้วว่า “การมีพระ‍คุณของเราก็เพียง‍พอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อน‌แอมีที่‍ไหน ฤทธา‌นุ‌ภาพของเราก็ปรา‌กฏเต็ม‍ที่ที่นั่น” เพราะ‍ฉะนั้น ข้าพ‌เจ้าจะอวดบรร‌ดาความอ่อน‌แอของข้าพ‌เจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่าง‍ยิ่ง เพื่อว่าฤทธา‌นุ‌ภาพของพระ‍คริสต์จะอยู่ในข้าพ‌เจ้า เพราะเหตุ‍นี้ เพื่อเห็นแก่พระ‍คริสต์ ข้าพ‌เจ้าจึงพอ‍ใจในบรร‌ดาความอ่อน‌แอ ในการถูกเยาะ‍เย้ยต่างๆ ในความลำ‌บาก ในการถูกข่ม‍เหง ในเหตุวิบัติต่างๆ เพราะว่าข้าพ‌เจ้าอ่อน‌แอเมื่อใด ข้าพ‌เจ้าก็จะเข้ม‍แข็งมากเมื่อนั้น (2โครินธ์ 12:9-10)

คุณเคยเหนื่อยล้าจนไม่อยากสู้ศึกต่อหรือไม่?

พี่น้องครับ คุณอาจยังไม่เหนื่อยล้าพอ พระเจ้าทรงเข้าใจผู้ที่เหนื่อยล้าและหมดแรงจะไปต่อ แต่เมื่อใดที่คุณหยุดพยายาม และเริ่มเข้ามาวางใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ปรากฎออกมา คุณจะเห็นว่าความเหนื่อยล้าของคุณไม่ใช่หนี้สินที่คุณต้องรับผิดชอบ ความเหนื่อยล้าของคุณเป็นสินทรัพย์ เพราะศึกนี้ไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของพระเจ้า…

ถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการกำลังหรือความแข็งแกร่งของเรา พระองค์เรียกร้องให้เราเชื่อฟัง พระเจ้าทรงมีพระกำลัง และพระองค์ปรารถนาจะประทานพระกำลังเหนือธรรมชาตินั้นแก่คุณ เพื่อให้ไปแทนที่กำลังของคุณเอง

  • ไม่ใช่ความสามารถของคุณ แต่เป็นหัวใจที่พร้อมจะรับใช้
  • ไม่ใช่ชื่อเสียงหรือความสามารถของคุณ แต่เป็นความเชื่อและเชื่อฟัง
  • ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใคร – แต่คุณเป็นของใครครับ!

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ Forbes.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.