พวกแรกที่ได้ยิน

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0

พวกแรกที่ได้ยิน

ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูง‍แกะของเขาในเวลากลาง‍คืน  มีทูต‍สวรรค์องค์หนึ่งขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้ามาปรา‌กฏแก่พวก‍เขา และพระ‍รัศมีขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าส่องล้อม‍รอบเขา และเขากลัวนัก (ลูกา 2:8-9)

เมื่อพระบุตรของพระเจ้าลงมาบังเกิดในเบธเลเฮม กลุ่มคนที่ไม่น่าใช่กลับกลายเป็นพวกแรกที่ได้ยิน ถ้าเป็นผม ผมคงจะเลือกให้คณะทูตสวรรค์ไปแจ้งที่พระราชวังของซีซาร์  “นี่แน่ะซีซาร์ เจ้าคิดว่าตนเองเป็นพระเจ้าของโลกนี้หรือ  ลองฟังดูนี่  พระผู้ช่วยให้รอดของโลกลงมาบังเกิดแล้ว”

หรืออาจให้คณะทูตสวรรค์ไปปรากฎแก่มหาปุโรหิต  พวกธรรมาจารย์ ฟาริสี หรือพวกผู้ใหญ่ของบ้านเมือง เพื่อประกาศว่าพระเมสซิยาห์มาบังเกิดแล้ว

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงเลือกประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ – คนเลี้ยงแกะที่อยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูง‍แกะของเขาในเวลากลาง‍คืน – (ลูกา 2:8) คนเลี้ยงแกะในสังคมยุคนั้นเป็นอาชีพต่ำต้อยที่สุดแล้ว  อาชีพที่ถูกดูหมิ่นและชิงชังรังเกียจ รังเกียจขนาดไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเป็นพยาน หรือไปฟ้องร้องในศาลได้

เลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากทำ มือเท้าดำสกปรก งานก็หนัก พวกเขาจึงรู้สึกเป็นพวกเดียวกับพระเยซูผู้บังเกิดมาอย่างต่ำต้อยในคอกเลี้ยงสัตว์ ทำนองว่า เราคนบ้านเดียวกัน

นี่จึงเป็น “วิธีการทำงาน” ของพระคริสต์ตลอดพระราชกิจจานุกิจของพระองค์ที่บนโลก พระองค์ออกไปตามหาคนที่สังคมรังเกียจ คนที่บาดเจ็บ คนธรรมดาติดดิน เสด็จไปหาหญิงชาวสะมาเรียน่ารังเกียจที่บ่อน้ำ นางแต่งงานและหย่ามาแล้วหลายหน พระองค์เสด็จไปหาศักเคียสคนเก็บภาษีที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะทรยศต่อพี่น้องร่วมชาติ พระเยซูคริสต์ของเราทรงมีเวลาให้คนเช่นนี้เสมอ มีคนเรียกพระองค์ว่า “มิตรของคนบาป”

ในทำนองเดียวกัน คนที่ต่ำต้อย คนที่สังคมรังเกียจ เช่นคนเลี้ยงแกะที่เฝ้าแกะในเวลากลางคืน พระเจ้ากลับเสด็จไปเยี่ยมเยียนพวกเขา

พระเยซูคริสต์ทรงมีเวลาเสมอให้กับคนต่ำต้อย คนที่เจ็บปวด คนที่สังคมรังเกียจ …  

พระองค์ทรงเป็นมิตรกับคนบาปครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ tabletmag.com)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.