คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน?

%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81

คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน?

เพราะเหตุ‍นี้ พระ‍องค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้ง‍หลายที่เข้า‍มาใกล้พระ‍เจ้าโดยทางพระ‍องค์นั้นอย่างเต็ม‍ที่ เพราะ‍ว่าพระ‍องค์ทรงพระ‍ชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่า‍นั้น (ฮีบรู 7:25)

เพราะว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์ – ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ และพระองค์ไม่มีวันจะตาย ผมก็ไม่มีวันจะตาย

ผมไม่ได้มองว่าพระเยซูทรงเป็นความรอดของผมเท่านั้น แต่ผมเป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระองค์ และผมถูกชุบให้เป็นขึ้นจากตาย และมีชีวิตเพื่อพระองค์

ผมอาจกังวลใจว่าจะสูญความรอดไปถ้าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์? ให้แน่ใจได้ว่าพระองค์จะไม่มีวันสิ้นพระชนม์

“พระองค์ยังทรงพระชนม์ และยังทรงเป็นคนกลางระหว่างเราและพระบิดา”

ผู้เชื่อมั่นใจได้ขณะดำเนินอยู่ในโลกนี้ เพราะความรอดของเราฝังรากลึกอยู่ในพระเมตตาและความรักของพระเจ้า พระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้เรา และเราวางใจในฤทธิอำนาจที่พระองค์จะให้เรากลับเป็นขึ้นมา

ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานฤทธิอำนาจนั้นแก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ Beautiful Tree By The Lake)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.