ผู้แสวงหาแท้จริง

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b9%8c

ผู้แสวงหาแท้จริง

เจ้าจะแสวง‍หาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวง‍หาเราด้วยสิ้น‍สุดใจของเจ้า (เยเรมีย์ 29:13)

การมาถึงของเหล่านักปราชญ์ที่เยรูซาเล็มน่าจะก่อให้เกิดความปริวิตก คนแปลกหน้าเหล่านี้มาพร้อมกับคำถามที่แปลกประหลาด ถามถึงกษัตริย์ของชาวยิว เป็นคำถามที่เสี่ยงที่สุดที่ถามกษัตริย์เฮโรด พูดอีกอย่างพวกเขากำลังถามเฮโรดว่า “เรามาตามหากษัตริย์ของชาวยิว – และที่แน่ๆไม่น่าใช่คุณ”

ทำให้มัทธิว 2:3 บันทึกว่า “เมื่อกษัตริย์เฮ‌โรดทรงได้‍ยินดัง‍นั้นแล้ว ก็วุ่น‍วายพระ‍ทัย ทั้งชาวกรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็มก็พลอยวุ่น‍วายใจไปด้วย” คำว่าวุ่นวายใจน่าจะแปลอีกอย่างได้ว่า “สั่นไหวอย่างรุนแรง” – เหมือนเครื่องซักผ้าตอนปั่นแห้ง นั่นคือสิ่งที่เกิดกับเฮโรด และเมื่อเฮโรดหัวปั่น ทุกคนก็หัวปั่นตาม เมื่อเฮโรดคลั่ง ทุกคนก็กลัวว่าจะมีเหตุร้ายตามมา

เฮโรดจึงเรียกประชุมหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ ไม่ต้องรีรอพวกเขาพุ่งไปที่หนังสือมีคาห์ 5:2: “แต่เจ้า เบธ‌เล‌เฮม เอฟ‌รา‌ธาห์ ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรร‌ดาตระ‌กูลของยู‌ดาห์ จากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปก‍ครองในอิสรา‌เอล ต้น‍ตระ‌กูลของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบ‌ราณ‍กาล”

ไม่ต้องถามต่อ พระเมสซิยาห์จะมาบังเกิดที่เบธเลเฮม และที่แน่ๆเฮโรดต้องการยับยั้งไม่ให้เด็กคนนี้เกิด ถ้าเกิดมาก็ต้องทำลายเสีย

พระเจ้าทรงใช้นักปราชญ์เหล่านี้มาดึงความสนใจเฮโรด พวกเขาเป็นคนต่างชาติ มีความเชื่อในลัทธิต่างๆ แต่พระเจ้าก็ทรงยื่นพระหัตถ์ออกไป ทำให้พวกเขาเข้าใจ พระองค์ทรงเรียกพวกเขามาด้วยดาวดวงหนึ่ง

พระเจ้าตรัสว่าผู้ที่แสวงหาพระองค์ จะได้พบพระองค์ จะทรงสอนทั้งหญิงและชายด้วยวิธีที่ทำให้พวกเขาเข้าใจและได้พบพระองค์ แม้แต่เด็กเล็กๆ พระองค์ก็จะมาหาพวกเขาด้วยวิธีที่เด้กๆจะเข้าใจ

ผมเชื่อว่า ถ้าผู้คนแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองกับทุกคนที่แสวงหา

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ ncronline.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.