ความรอดคืออะไร?

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ความรอดคืออะไร? (What Is Salvation?)

คำว่า “ความรอด” (Salvation) เป็นคำสำคัญในชีวิตของคริสเตียน และของคนทั้งโลก

แต่คำว่า “ความรอด” นั้น มีความหมายว่าอะไร? คำจำกัดความที่สั้นที่สุดคือ “การปลดปล่อย” (deliverance)

แต่ “ปลดปล่อย” จากอะไร?

ในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอล (ภายใต้การนำของโมเสส) ให้รอดพ้นจากความตาย และความเป็นทาสของกองทัพของฟาโรห์ โมเสสกล่าวกับประชาชนอิสราเอลเมื่อถึงทะเลแดงว่า …

“อย่ากลัวเลย จงยืนนิ่งอยู่ คอย‍ดูความรอดจากพระ‍ยาห์‌เวห์ ซึ่งทรงทำเพื่อพวก‍ท่านในวัน‍นี้ เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวัน‍นี้ พวก‍ท่านจะไม่‍ได้เห็นอีกตลอด‍ไป” (อพยพ 14:13)

และพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากกองทัพของอียิปต์จริง ๆ

ในพระคัมภีร์ใหม่ ใช้คำว่า “ความรอด” (salvation) เจาะจงในความหมายของการ “ปลดปล่อย” ให้พ้น “โทษทัณฑ์ของบาป” (The penalty of sin) ซึ่งหมายถึง ความตายชั่วนิรันดร์

“เพราะ‍ว่าค่า‍จ้างของบาปคือความตาย แต่ของ‍ประ‌ทานจากพระ‍เจ้าคือชีวิตนิ‌รันดร์ในพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของเรา”  (โรม 6:23)

พระธรรมฮีบรู จึงเรียก “ความรอด”  ซึ่งปลดปล่อยเราให้พ้นความตายนิรันดร์นั้น ว่า…

“ความรอดอันยิ่งใหญ่” (so great a salvation)

ทำไมความรอดจึงสำคัญ?

เพราะว่า วิญญาณจิตของเราทุกคนเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งของพระเจ้า แต่น่าเศร้าที่ทุกจิตวิญญาณทำบาป!

“เพราะ‍ว่าทุก‍คนทำบาป และเสื่อมจากพระ‍สิริของพระ‍เจ้า”  (โรม 3:23)

และผลที่ตามมาก็คือ ทุกวิญญาณจิตที่ทำบาปจะต้องตาย!

“นี่‍แน่ะ ชีวิตทั้ง‍หมดเป็นของเรา ชีวิตบิดาเป็นของเราเช่น‍เดียวกับที่ชีวิตบุตรก็เป็นของเรา ชีวิตใดที่ทำบาปก็จะต้องตาย” (เอเสเคียล 18:4)

แต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์บาปอย่างเรา จึงเสด็จลงมาในโลกนี้ โดยรับสภาพมนุษย์ด้วยพระนาม “พระเยซูคริสต์” ที่แปลว่า “ผู้ช่วยให้รอด” เพื่อประทาน “ความรอด” เป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อวางใจในข่าวดีแห่งวันคริสตมาสนี้

วันนี้ หากว่าเรารับข่าวดีแห่งการไถ่บาปของเรา โดยพระคริสต์นี้ด้วยความเชื่อศรัทธาอย่างจริงใจ  เราก็จะรอด และได้รับการ “ปลดปล่อย” จากหนี้และโทษบาปแห่งความตายนิรันดร์นี้ได้

วันนี้ คุณรอดแล้วหรือยัง?

หากยัง คุณจะรีรออีกทำไม?

แต่หากคุณรอดแล้ว คุณจะมัวอยู่เฉยไปใย

จงรีบออกไปช่วยใครสักคนให้ได้รับการ “ปลดปล่อย” จากโทษแห่งความตายเพราะบาปของเขาเอง โดยข่าวประเสริฐแห่งความรอดนี้!

ณ บัดนี้เลย จะดีไหม?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ mwordsandthechristianwoman.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.