เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น

Summer Love Stories

เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17)

หลายปีหลังจากมาเป็นคริสเตียน ฉันมีชีวิตที่ตกอยู่ในภาพพจน์ผิดๆว่าตนเองคือใคร ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในนับแต่วันที่รับพระเยซูคริสต์เข้ามา ไม่เคยมองตนเองในแบบที่พระเจ้ามอง ถูกความรู้สึกต่ำต้อย ไม่มั่นคง และไม่เคยพอยึดแน่นอยู่ในใจ ถ้าจะสรุปความเป็นตัวตนหรือโลกของฉัน คงต้องรีบไปกรองเอาความคิดลบเหล่านั้นออกก่อน

ถ้าใครโทรมายกเลิกนัด ฉันก็จะตีความว่า “สงสัยคงไม่ชอบฉัน” ถ้าไม่มีใครเชิญไปร่วมงานเพราะ “ฉันไม่น่าคบ” ถ้าสามีไม่ใส่ใจหรือไม่มีเวลาให้ “เขาคงไม่สนใจฉันแล้ว” ถ้ามีใครเสนอโครงการให้ทำ “ฉันไม่เก่งขนาดนั้น” วิธีที่ฉันมองสถานการณ์หรือการกระทำของคนรอบข้างถูกบิดเบือนไปสิ้นด้วยคำโกหกของมาร

กว่าจะตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงมองฉันแตกต่างจากที่ฉันมองตนเองก็เสียเวลาไปโข เหมือนเด็กที่หิวโหย ฉันค้นและจดพระวจนะทุกข้อว่าที่จริงแล้วฉันเป็นใครในพระคริสต์ – อัตลักษณ์แท้จริงของฉันในฐานะลูกของพระเจ้า

กว่าจะตระหนักรู้ว่าที่จริงแล้ว

  • ฉันเป็นลูกของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)
  • ได้รับเลือกและได้รับความรัก (ยอห์น 15:6)
  • เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ (2โครินธ์ 5:17)
  • ได้รับมรดกร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:14)
  • เป็นธรรมิกชน (เอเฟซัส 1:1)
  • ชอบธรรมและบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 4:24)
  • ได้รับความรักอย่างล้นเหลือ (โคโลสี 3:12)
  • ได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ (1ยอห์น 1:9)
  • มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ (ยอห์น 8:36) และ
  • ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ” (สดุดี 139:14)

และฉันเรียนรู้ด้วยว่าซาตานยึดฉันไว้แน่นด้วยความคิดติดลบ และตัวฉันเองจะต้องเป็นผู้ทำลายป้อมความคิดนี้ด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อเดินมาถึงทางแยกฝ่ายวิญญาณแล้ว ฉันจะเลือกเชื่อคำโกหกต่อ หรือเริ่มเชื่อในความจริง พระเยซูตรัสว่า  “…พวก‍ท่านจะรู้‍จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:32) ฉันตัดสินใจเลือกความจริง มันยากและลำบากใจในตอนแรก เช่นเดียวกับชายง่อยที่ได้รับการรักษา หรือชายตาบอดที่ได้สายตากลับคืน  ฉันต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบความเชื่อใหม่นี้

เพื่อนๆที่รัก พระเจ้าทรงมีแผนการมากมายให้คุณทำและให้คุณเป็น  แต่ถ้าคุณยังถูกคำโกหกของมารกักขังไว้ คุณก็จะเหมือนคนง่อยที่ทำอะไรไม่ได้เลย

ช่วงแรกที่พระเยซูออกทำพระราชกิจสู่สาธารณชน พระองค์ไปที่แม่น้ำและรับบัพติศมาจากยอห์นลูกผู้พี่ เมื่อขึ้นจากน้ำ มีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ตรัสว่า “ท่านเป็นบุตรที่‍รักของเรา เราชอบ‍ใจท่านมาก”(ลูกา 3:22) พระเจ้าตรัสสิ่งเดียวกันกับคุณและ…กับฉันด้วย

 “เจ้าเป็นลูกของเรา … ที่เรารัก … และเราชอบใจเจ้ามาก”

บทเฝ้าเดี่ยวนี้มีความหมายส่วนตัวกับฉันมาก เป็นการต่อสู้ลึกๆในใจที่ไม่เคยบอกใคร แต่อยากให้คุณนำไปใคร่ครวญ คุณจะเชื่อคำโกหกที่เกี่ยวกับตนเอง หรือจะเชื่อความจริงของพระเจ้า? …

ฉันอยากจะท้าทายให้ปีใหม่นี้ คุณลองเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าที่จริงแล้ว “คุณคือใคร” และความจริงนี้จะปลดปล่อยให้คุณเป็นไท

 

โดย Sharon Jaynes

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

(Cr.ภาพ Only The Bible)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.