พ.ย. 302009
 

เอ็ช แจ๊คสัน บราวน์ จูเนียร์ (H.Jackson Brown Jr.)  เคยกล่าวไว้เป็นข้อคิดว่า …

“จงดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง เพื่อว่าเมื่อลูก ๆ ของคุณคิดถึงความยุติธรรมและความซื่อตรง พวกเขาจะคิดถึงคุณ!”

(Live so that when children think of fairness and integrity , they think of you.)

คำว่า “fair”(ness) หมายความว่า…

  1. เหมาะสม และยอมรับได้
  2. ปฏิบัติต่อแต่ละคน(ฝ่าย) เท่าเทียมกัน
  3. ยุติธรรมตามกฎหมาย, กฎเกณฑ์

และคำว่า “integrity” หมายความว่า… “ความซื่อสัตย์และยึดหลักคุณธรรม”

หากครอบครัวใดมีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ดังกล่าวปรากฎอยู่ต่อหน้าต่อตาเด็ก ๆ ตลอดเวลาเมื่อเด็ก ๆเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะทนไม่ได้ต่อความอยุติธรรม และความอสัตย์ที่เห็น และตัวของพวกเขาเองก็ยากมากที่จะเป็นคนอสัตย์ หรืออยุติธรรม!

นั่นหมายความว่า  ทุกอย่างในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พวกเขาได้เห็น ได้ยินและมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ใหญ่ (เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเขา) จะกลายเป็นเบ้าหลอมอันทรงพลังในการก่อร่างสร้างชีวิตของพวกเขาให้กลายเป็นอย่างที่เขาคุ้นเคยและจะดำรงเช่นนั้น จากเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ กระทั่งวัยชรา และในยามที่ต้องลาลับจากโลกนี้ไป!

ส่วนคำว่า “live” หมายความว่า…

  1. อยู่, อาศัย
  2. มีชีวิตอยู่
  3. ดำเนินชีวิต
  4. ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

ในพระคัมภีร์ไบเบิล มักชอบใช้คำว่า “live” ในความหมายของ “การดำเนินชีวิต” อาทิ

ให้เรา ‘live in peace’ (ดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุข) ด้วยกันกับคนอื่น  (1ธส.5:13)

ให้เรา ‘live a godly life’ (ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า) -2ทธ.3:12
ให้เรา ‘live self-conrolled, upright’ (ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริต)  -ทต.2:12

ดังนั้น หากว่าครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ไบเบิล บุตรหลานของคุณจะเติบโตเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่ตั้งเป้าเลือกสรรคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้างต้นมาเป็นคู่ชีวิตและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสอันบริสุทธิ์อย่างมีเกียรติ และประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวของเขาตามแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเขาได้มอบไว้ให้เป็นมรดก ประดุจพิมพ์เขียวในการสร้างชีวิตของพวกเขา!

และหากว่าคู่หนุ่มสาวเหล่านี้ดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ (fair) โดยมีความซื่อสัตย์และคุณธรรม (integrity) ปรากฎให้เห็นชัดต่อทั้งคนภายในบ้านและคนรอบข้าง ก็เชื่อได้เลยว่า ลูกหลานของพวกเขาในอนาคตก็จะดำเนินชีวิตในทำนองเดียวกัน!

พี่น้องที่รัก หากว่าคุณเป็นบุคคลที่แต่งงานและมีครอบครัวแล้ว

…เวลาที่พวกลูก ๆ ของคุณคิดถึง “ความยุติธรรม” (fainess) และ “ความซื่อสัตย์” (integrity) พวกเขาคิดถึงใครก่อน?  พวกเขาคิดถึงคุณหรือไม่?

และหากว่าวันนี้คุณยังเป็นคนโสด ยังไม่ได้มีครอบครัว หากว่าวันหนึ่งคุณได้เข้าพิธีสมรส และมีบุตรธิดาของคุณเอง เวลาที่พวกเขาคิดถึง “ความยุติธรรม” และความ “ซื่อสัตย์ยึดหลักคุณธรรม”

คุณคิดว่า พวกเขาจะคิดถึง “คุณ” ก่อนบุคคลอื่นใดในโลกนี้หรือไม่?

…หากว่าคุณต้องการให้เขาคิดถึงคุณก่อนผู้อื่นล่ะก็ …เห็นทีว่าคุณคงจะต้องเริ่มต้นดำเนินชีวิตอย่างที่อยากให้พวกเขาเห็น และทำตามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะครับ !

เห็นด้วยไหมครับ?

– ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

 Posted by at 6:43 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)