แรงดึงดูดจากสวรรค์

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%99

แรงดึงดูดจากสวรรค์

เพราะ‍ว่าข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลายเป็นคนต่าง‍ด้าวต่าง‍แดนเฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍องค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่ว‍คราว ดัง‍เช่นบรรพ‌บุรุษทั้ง‍หมดของข้า‍พระ‍องค์ วันปีของข้า‍พระ‍องค์บนแผ่น‍ดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่‍มีความหวัง (1พงศาวดาร 29:15)

เวลาที่เราอายุน้อย ชีวิตดูจะเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า แต่พออายุมากขึ้น แทบไม่เชื่อเลย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวก็สัปดาห์ เดี๋ยวก็เดือน เดี๋ยวก็สิ้นปี…

พระคัมภีร์พูดถึงชีวิตของเรา : “เพราะ‍ว่าข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลายเป็นคนต่าง‍ด้าวต่าง‍แดนเฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍องค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่ว‍คราว ดัง‍เช่นบรรพ‌บุรุษทั้ง‍หมดของข้า‍พระ‍องค์ วันปีของข้า‍พระ‍องค์บนแผ่น‍ดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่‍มีความหวัง” (1พงศาวดาร 29:15)

พระคัมภีร์ยังพูดต่อด้วยว่า “พระ‍องค์ทรงกระ‌ทำให้สรรพ‍สิ่งงด‍งามตามวาระของมัน พระ‍องค์ทรงบรร‌จุนิ‌รันดร์‍กาลไว้ในจิต‍ใจมนุษย์ด้วย แต่มนุษย์ยังค้นไม่พบว่า พระ‍เจ้าทรงกระ‌ทำอะไรไว้ตั้ง‍แต่ปฐม‍กาลจนกาลสุด‍ท้าย” (ปัญญาจารย์ 3:11) เราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์ เราถูกสร้างมาให้เหมือนพระฉายของพระเจ้า มีจิตวิญญาณและความปรารถนาที่จะรู้จักกับพระผู้สร้าง

สำหรับเราที่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์ เราเป็นพลเมืองของสถานที่ๆแตกต่าง คุณอาจพูดว่าเราเป็นพลเมืองสองสัญชาติ เรามีสัญชาติในโลกนี้ แต่เราถือสัญชาติพลเมืองของสวรรค์ด้วย ฟีลิปปี 3:20 กล่าวว่า “แต่เราเป็นพล‍เมืองแห่งสวรรค์ และเรารอ‍คอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

ผมเคยได้ยินเรื่องเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนำว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้า ว่าวขึ้นสูงจนมองแทบไม่เห็น มีคนเห็นเขายังดึงเชือกอยู่จึงถามว่า

“ไหนล่ะว่าว?”

“อยู่บนนั้นไง” เขาตอบ

“มองไม่เห็นเลย รู้ได้ยังไงว่ามันยังอยู่?”

“อยู่สิ” เด็กตอบ “ผมยังรู้สึกถึงแรงดึงอยู่”

เราเองก็รู้สึกเช่นกัน เรารับรู้ถึงแรงดึงดูดอยู่ลึกๆภายใน เช่นเดียวกับที่ออกัสตินเขียน “พระเจ้าพันผูกเราไว้กับพระองค์ ทำให้ใจเราไม่อาจนิ่งเฉย จนกว่าได้พักสงบในพระองค์”

มีแรงปรารถนาฝังลึกอยู่ภายใน คอยกระตุ้นเตือนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเติมเต็มความต้องการของใจเราได้ ไม่มีเลย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Jiltakesahike.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.