เราควรมีสัมพันธภาพกับพี่น้องคริสเตียนนอกคริสตจักรอย่างไรบ้าง?

เราควรมีสัมพันธภาพกับพี่น้องคริสเตียนนอกคริสตจักรอย่างไรบ้าง?

  1. เราควรหนุนใจผู้เชื่อในพระคริสต์ (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเราหรือไม่? ) ให้พวกเขาดำรงอยู่ในความเชื่อ

กจ.14:21-23 “ท่านทั้งสองประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้น และนำคนจำนวนมากมาเป็นสาวก แล้วจึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอก ท่านทั้งสองทำให้บรรดาสาวกมีจิตใจเข้มแข็งขึ้น และหนุนใจพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อ โดยกล่าวว่า เราจะต้องทนความยากลำบากหลายอย่างในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า เมื่อท่านทั้งสองแต่งตั้งพวกผู้ปกครองในคริสตจักรแต่ละแห่งแล้ว ก็อธิษฐานและถืออดอาหารเพื่อมอบพวกเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาเชื่อถือนั้น”

  1. เราควรระลึกถึงและสนับสนุนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า (โดยไม่เรียกร้องสิ่งใด)

ฟป.4:14-20 “อย่าง‍ไร​ก็​ตาม ก็​ยัง​เป็น​ความ​กรุณา​ของ​ท่าน​ที่​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยาก‍ลำ‌บาก​ของ​ข้าพ‌เจ้า และ​พวก‍ท่าน​ชาว​ฟี‌ลิป‌ปี​ก็​รู้​แล้ว​ว่า เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ออก​จาก​แคว้น​มา‌ซิ‌โด‌เนีย​ใน​ช่วง​เริ่ม‍แรก​ของ​การ​ประ‌กาศ​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​นั้น ไม่‍มี​คริสต‌จักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ใน​ราย‍รับ​ราย‍จ่าย​นอก‍จาก​ท่าน​พวก​เดียว แม้​แต่​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ‌สะ‌โล‌นิ‌กา พวก‍ท่าน​ก็​ส่ง​ของ​ไป​ช่วย​ข้าพ‌เจ้า​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า ไม่​ใช่​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​เสาะ‍หา​ของ​กำ‌นัล แต่​ข้าพ‌เจ้า​เสาะ‍หา​ผล‍กำ‌ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวก‍ท่าน​ให้​ทวี​มาก​ขึ้น ข้าพ‌เจ้า​ได้​รับ​ทุก‍อย่าง​ครบ‍ถ้วน​และ​มี​เหลือ‍เฟือ ข้าพ‌เจ้า​มี​เต็ม​บริ‌บูรณ์​เพราะ​ได้​รับ​ของ‍ฝาก​ของ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จาก​เอ‌ปา‌โฟร‌ดิ‌ทัส สิ่ง​เหล่า‍นั้น​เป็น​ของ‍ถวาย​ที่​หอม‍หวาน เป็น​เครื่อง‍บูชา​ที่​พระ‍เจ้า​โปรด​รับ​และ​พอ‍พระ‍ทัย และ​พระ‍เจ้า​ของ​ข้าพ‌เจ้า​จะ​ประ‌ทาน​ทุก‍สิ่ง​ที่​จำ‍เป็น​แก่​พวก‍ท่าน​จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง‍โรจน์​ของ​พระ‍องค์​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ ขอ​พระ‍สิริ​จง​มี​แด่​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา​ของ​เรา​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อา‌เมน”

  1. เราควรส่งเสริมผู้เชื่อที่มีหน่วยก้านดีให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น

กจ.18:24-28 “มี​ยิว​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อ‌ปอล‌โล เกิด​ใน​เมือง​อ‌เล็ก‌ซาน‌เดรีย เป็น​คน​มี​โว‌หาร​ดี​และ​ชำนาญ​มาก​ใน​เรื่อง​พระ‍คัมภีร์ ท่าน​มา​ยัง​เมือง​เอ‌เฟ‌ซัส อ‌ปอล‌โล​คน‍นี้​ได้​รับ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​มี​ใจ​กระ‌ตือ‍รือ‌ร้น​กล่าว​สั่ง‍สอน​อย่าง​ถูก‍ต้อง​ใน​เรื่อง​เกี่ยว‍กับ​พระ‍เยซู แม้‍ว่า​ท่าน​จะ​รู้​แต่​เพียง​บัพ‌ติศ‌มา​ของ​ยอห์น​เท่า​นั้น ท่าน​เข้า​ไป​ใน​ธรรม‍ศาลา​สั่ง‍สอน​ด้วย​ความ​กล้า‍หาญ แต่​เมื่อ​ปริส‌สิล‌ลา​กับ​อา‌ควิล‌ลา​ฟัง​ท่าน​แล้ว ก็​รับ​ท่าน​มา​สั่ง‍สอน​ให้​รู้​ทาง​ของ​พระ‍เจ้า​ให้​ถูก‍ต้อง​ยิ่ง‍ขึ้น เมื่อ​อ‌ปอล‌โล​ต้อง‍การ​จะ​ข้าม​ไป​ยัง​แคว้น​อา‌คา‌ยา พี่‍น้อง​ก็​หนุน‍ใจ​ท่าน​และ​เขียน​จด‍หมาย​ฝาก​ไป​ถึง​สาวก​ที่‍นั่น​ให้​รับ‍รอง​ท่าน​ไว้ เมื่อ​ไป​ถึง​แล้ว​ท่าน​ก็​ได้​ช่วย‍เหลือ​คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เชื่อ​โดย​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เจ้า​อย่าง​มาก‍มาย เพราะ​ท่าน​โต้‍แย้ง​กับ​พวก​ยิว​อย่าง​แข็ง‍ขัน​ต่อ‍หน้า​คน​ทั้ง‍ปวง และ​อ้าง​พระ‍คัมภีร์​ชี้​ให้​เห็น​ว่า​พระ‍เยซู​คือ​พระ‍คริสต์”

  1. เราควรพร้อมให้หรือร่วมเรี่ยไรทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องผู้เชื่อที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบาก

กจ.11:27-30 “เวลา​นั้น​มี​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​จาก​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ลง‍มา​ที่​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก และ​คน​หนึ่ง​ใน​พวก‍เขา​ที่​ชื่อ​อา‌กา‌บัส ลุก‍ขึ้น​กล่าว​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​ว่า จะ​เกิด​การ​กัน‌ดาร‍อาหาร​ครั้ง​ยิ่ง‍ใหญ่​ทั่ว​แผ่น‍ดิน​โลก เรื่อง​นี้​เกิด‍ขึ้น​ใน​รัช‌สมัย​จักร‌พรรดิ​คลาว‌ดิ‌อัส พวก​สาวก​ทุก‍คน​จึง​ตก‍ลง​ใจ​ว่า​จะ​เรี่ย‍ไร​กัน​ตาม​กำลัง ฝาก​ไป​ช่วย​บรร‌เทา​ทุกข์​พวก​พี่‍น้อง​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยู‌เดีย พวก‍เขา​ก็​ได้​ทำ​อย่าง​นั้น และ​ฝาก​ไป​กับ​บาร‌นา‌บัส​และ​เซา‌โล​เพื่อ​นำ​ไป​ให้​พวก​ผู้‍ปก‍ครอง”

  1. เราควรช่วยเหลือหรือรับรองพี่น้องที่ร่วมรับใช้ในยามที่เขาเดินทางไปต่างคริสตจักรหรือต่างเมือง

รม.16:1-2 “ข้าพ‌เจ้า​ขอ​ฝาก​น้อง‍สาว​ของ​เรา​ไว้​กับ​พวก‍ท่าน​คือ​เฟ‌บี​ผู้​เป็น​มัค‌นา‌ยิ‌กา​ใน​คริสต‌จักร​เคน‌เครีย  กรุณา​รับ​นาง​ไว้​ให้​สม​กับ​ฐานะ​ธรร‌มิก‌ชน​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​โปรด​ให้​ความ​ช่วย‍เหลือ​ใน​ทุก‍สิ่ง​ที่​นาง​ต้อง‍การ เพราะ​นาง​ได้​ช่วย​อุป‌ถัมภ์​คน​มาก‍มาย​รวม​ทั้ง​ข้าพ‌เจ้า​ด้วย”

  1. เราควรอธิษฐานเผื่อพี่น้องผู้เชื่อที่ถูกข่มเหง หรือประสบภัยพิบัติ

กจ.12:1-5 “ดัง‍นั้น พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา‍กรุณา​ของ​พระ‍เจ้า ข้าพ‌เจ้า​จึง​วิง‍วอน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ‍องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา​อัน​บริ‌สุทธิ์​ที่​มี​ชีวิต และ​เป็น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​พระ‍เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัส‌การ​โดย​วิญ‌ญาณ‍จิต​ของ​ท่าน อย่า​ลอก‍เลียน‍แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค‍นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน‍แปลง​จิต‍ใจ แล้ว​อุป‌นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ‍พระ‍ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด‍เยี่ยม ข้าพ‌เจ้า​ขอ​กล่าว​แก่​ท่าน​ทุก‍คน​โดย​พระ‍คุณ​ซึ่ง​ประ‌ทาน​แก่​ข้าพ‌เจ้า​แล้ว​ว่า อย่า​คิด​ถือ​ตัว​เกิน​ที่​ตน​ควร​จะ​คิด​นั้น แต่​จง​คิด​อย่าง​สุขุม​สม​กับ​ขนาด​ความ​เชื่อ​ที่​พระ‍เจ้า​ประ‌ทาน​แก่​ท่าน เพราะ‍ว่า​ใน​ร่าง‍กาย​เดียว​นั้น เรา​มี​อวัยวะ​หลาย​อย่าง และ​อวัยวะ​นั้นๆ มี​หน้า‍ที่​ต่าง‍กัน​อย่าง‍ไร เรา​ผู้​เป็น​หลาย​คน​ยัง​เป็น​กาย​เดียว​ใน​พระ‍คริสต์​และ​เป็น​อวัยวะ​แก่​กัน​และ​กัน​อย่าง‍นั้น”

  1. เราควรมีส่วนร่วมประชุมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่กระทบต่อคริสตจักรโดยส่วนรวม

กจ.15:1-11 “มี​บาง‍คน​ลง‍มา​จาก​แคว้น​ยู‌เดีย​สั่ง‍สอน​พี่‍น้อง​ว่า ถ้า​ไม่​เข้า‍สุหนัต​ตาม​จารีต​ของ​โม‌เสส​ก็​จะ​ไม่​สามารถ​ได้​รับ​ความ​รอด เมื่อ​เกิด​การ​โต้‍แย้ง​และ​ถก‍เถียง​ระหว่าง​เปา‌โล​และ​บาร‌นา‌บัส​กับ​คน​เหล่า‍นั้น​มาก‍มาย​แล้ว เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​ตั้ง​เปา‌โล​และ​บาร‌นา‌บัส​กับ​คน​อื่นๆ ให้​ขึ้น​ไป​หารือ​กับ​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​และ​บรร‌ดา​ผู้‍ปก‍ครอง​ใน​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​เกี่ยว‍กับ​เรื่อง​ที่​เถียง​กัน​นั้น คริสต‌จักร​จึง​จัด‍ส่ง​ท่าน​เหล่า‍นั้น​ไป และ​เมื่อ​เดิน‍ทาง​ผ่าน​แคว้น​ฟี‌นิ‌เซีย​กับ​แคว้น​สะ‌มา‌เรีย​พวก‍ท่าน​ก็​เล่า​เรื่อง​ที่​พวก​ต่าง‍ชาติ​กลับ‍ใจ​ใหม่ ทำ​ให้​พวก​พี่‍น้อง​มี​ความ​ยินดี​อย่าง‍ยิ่ง เมื่อ​มา​ถึง​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม คริสต‌จักร​และ​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​และ​บรร‌ดา​ผู้‍ปก‍ครอง​ก็​มา​ต้อน‍รับ​พวก‍ท่าน แล้ว​พวก‍ท่าน​จึง​เล่า​ให้​พวก‍เขา​ฟัง​ถึง​เหตุ‍การณ์​ทั้ง‍ปวง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ร่วม​กับ​พวก‍ท่าน แต่​มี​บาง‍คน​ใน​พวก​ฟาริสี​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า เรา​จำ​เป็น​ต้อง​กำ‍ชับ​พวก‍เขา​ให้​เข้า‍สุหนัต​และ​ถือ​ปฏิ‌บัติ​ตาม​ธรรม‍บัญญัติ​ของ​โม‌เสส บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​กับ​บรร‌ดา​ผู้‍ปก‍ครอง​จึง​ประ‌ชุม​ปรึก‌ษา​กัน​ใน​เรื่อง​นั้น เมื่อ​ถก‍เถียง​กัน​มาก​แล้ว เป‌โตร​จึง​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย พวก‍ท่าน​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า เมื่อ​แรก‍เริ่ม​นั้น พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก​ข้าพ‌เจ้า​จาก​ท่าม‍กลาง​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​มา​เป็น​ผู้​ประ‌กาศ​ถ้อย‍คำ​แห่ง​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ให้​คน‍ต่าง‍ชาติ​ฟัง​และ​เชื่อ พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ทราบ​จิต‍ใจ​มนุษย์​ทรง​รับ‍รอง​คน‍ต่าง‍ชาติ และ​ประ‌ทาน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​แก่​พวก‍เขา​เช่น​เดียว​กับ​ที่​ให้​แก่​เรา พระ‍องค์​ไม่​ทรง​ถือ​เรา​ถือ​เขา แต่​ทรง​ชำระ​ใจ​พวก‍เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์​โดย​ความ​เชื่อ เมื่อ​เป็น​เช่น‍นี้ ทำไม​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จึง​ทด‍ลอง​พระ‍เจ้า​โดย​วาง​แอก​บน​คอ​ของ​พวก​สาวก ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​บรรพ‌บุรุษ​หรือ​เรา​เอง​แบก​ไม่‍ไหว แต่​ตรง‍ข้าม เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​เอง​จะ​รอด​โดย​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เช่น​เดียว​กับ​พวก‍เขา”

  1. เราควรสื่อสารแจ้งมติหรือข้อตกลงต่าง ๆ ของที่ประชุมรวม ให้แก่คริสตจักรต่าง ๆ ทราบ

กจ.15:22-31 “ขณะนั้นพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักร เห็นชอบที่จะเลือกบางคนไปยังเมืองอันทิโอกพร้อมกับเปาโลและบารนาบัส พวกเขาเลือกยูดาสผู้ที่มีอีกชื่อว่าบารซับบาส และสิลาส ทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพี่น้อง พวกเขาเขียนจดหมายฝากท่านทั้งสองไปว่า “พี่น้องที่เป็นอัครทูตและผู้ปกครอง ขอส่งคำทักทายมายังพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอันทิโอก อยู่ในแคว้นซีเรีย และอยู่ในแคว้นซิลีเซีย เนื่องจากเราได้ยินว่ามีบางคนในเรา แม้ว่าจะไม่ได้รับคำสั่งจากเราก็ตาม ได้ไปพูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ความคิดของท่านสับสนวุ่นวาย เราจึงเห็นพ้องกันที่จะเลือกบางคนไปหาพวกท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเรา และเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราจึงส่งยูดาสกับสิลาสมา พวกเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยวาจา เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆ ที่จำเป็น คือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพ การกินเลือด การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดี ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด” เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอก และเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้น” 

  1. เราควรฉวยโอกาสให้กำลังใจ เสริมสร้าง เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อให้เข้มแข็ง โดยการสั่งสอน และประกาศพระวจนะของพระเจ้า

กจ.15:32-36 “ยู‌ดาส​กับ​สิ‌ลาส​เป็น​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ด้วย จึง​กล่าว​คำ​หนุน‍ใจ​พี่‍น้อง​หลาย​ประ‌การ​และ​ช่วย​ให้​มี​กำลัง​ใจ เมื่อ​พัก​อยู่​ระยะ​หนึ่ง​แล้ว พี่‍น้อง​ก็​ส่ง​ท่าน​ทั้ง‍สอง​กลับ‍มา​ยัง​คริสต‌จักร​ที่​ส่ง​ท่าน​มา​โดย​อวย‍พร​ให้​มี​สันติ‍สุข เปา‌โล​กับ​บาร‌นา‌บัส​ก็​ยัง​อยู่​ต่อ​ที่​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก​เพื่อ​สั่ง‍สอน​และ​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ด้วย‍กัน​กับ​คน​อื่น​อีก​หลาย​คน เมื่อ​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง เปา‌โล​จึง​พูด​กับ​บาร‌นา‌บัส​ว่า “ไป​กัน​เถอะ กลับ​ไป​เยี่ยม​พี่‍น้อง​ใน​ทุก​เมือง​ที่​เรา​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ดู​ว่า​เขา‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​อย่าง‍ไร​กัน​บ้าง”

  1. เราควรพัฒนาสัมพันธภาพกับพี่น้อง ผู้เชื่อในคริสตจักรต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่ง ๆ ขึ้น

รม.16:3-16 “ขอทักทายมายังนางปริสคาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสอง ไม่เพียงข้าพเจ้าคนเดียว แต่คริสตจักรทุกแห่งของคนต่างชาติด้วย และขอฝากคำทักทายมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากคำทักทายมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชีย ขอฝากคำทักทายมายังมารีย์ ผู้ที่ตรากตรำเพื่อท่านทั้งหลาย ขอฝากคำทักทายมายังอันโดรนิคัสกับนางยูเนีย พี่น้องร่วมชาติซึ่งเคยถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้า เขาทั้งสองเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกอัครทูต ทั้งได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย ขอฝากคำทักทายมายังอัมพลีอาทัส ที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังอูรบานัส ผู้ร่วมงานกับเราในพระคริสต์ และยังสทาคิสที่รักของข้าพเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังอาเป็ลเลสผู้ที่เคยพิสูจน์ความภักดีต่อพระคริสต์ ขอฝากคำทักทายมายังคนในครอบครัวของอาริสโทบูลัส ขอฝากคำทักทายมายังเฮโรดิโอนน้องร่วมชาติของข้าพเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในครอบครัวของนารซิสสัส ขอฝากคำทักทายมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา ผู้ที่ตรากตรำในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังนางเปอร์ซีสที่รัก ผู้ที่ปฏิบัติงานมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังรูฟัส ผู้ที่ทรงเลือกไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วย ขอฝากคำทักทายมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้น ขอฝากคำทักทายมายังฟีโลโลกัส นางยูเลีย และเนเรอัสกับน้องสาวของเขา และโอลิมปัสกับบรรดาธรรมิกชนที่อยู่กับพวกเขา จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ขอฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วย

หากเรากระทำตามคำแนะนำข้างต้นนี้ เราก็จะมีสัมพันธภาพที่สมควรกับพี่น้องคริสเตียนกลุ่มหรือคริสตจักรต่าง ๆตามตัวอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์ และสัมพันธภาพที่ดีเช่นนี้ เป็นสัมพันธภาพที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และพร้อมจะอวยพรให้เจริญรุ่งเรือง และมีความสงบสุขในท่ามกลางพี่น้องตลอดไป!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.